Kurssipaikka on

PUUKESKUS
Myllymäenkatu 33
53550 Lappeenranta
www.puukeskus.fi

Osallistu Suomen metsäkeskuksen RakPuuCe -hankkeen järjestämälle sahatavaran lujuuslajittelun INSTA-142 kurssille. Kurssi on tarpeellinen kaikille sahureille, rakennuspuutavaran tuottajille, puura-kennusten ja rakenteiden toimittajille sekä ammattirakentajille.

RakPuuCe – hanke on kilpailutuksen kautta valinnut lujuuslajittelukouluttajaksi Varsipuu ry:n. Varsipuu ry on Inspecta Sertifiointi Oy:n hyväksymä koulutusorganisaatio, jolla on oikeus järjestää rakennesaha-tavaran INSTA-142 standardin mukaisia visuaalisia lujuuslajittelukursseja. Hyväksytysti suorittanut saa lujuuslajittelu- ja leimausoikeuden viideksi vuodeksi myöntämispäivästä alkaen.

Uusijat ja uudet osanottajat ovat tervetulleita kurssille. Jos lupasi on vanhentunut, eli myönnetty yli 5 vuotta sitten, tule uusimaan se. Lajitteluohjeistoa on päivitetty, joten kannattaa tulla täydentämään tietoasi. Samalla saat päivitetyn luentomateriaalin käyttöösi. Uusijoiden leimausoikeutta jatketaan sovitulla näyttökokeella, millä tarkistetaan lajittelutaidon säilyminen. Suosittelemme uusijoille tai aiemmin kolmen päivän sertifioimattomaan kurssin suorittaneille osallistumista ainakin kahteen koulutus-päivään. Näin saa käyttöönsä Inspectan ja VTT:n hyväksymän lujuuslajitteluluvan ja henkilökohtaisen leimaustunnuksen. Rakennusmääräyskokoelman mukaan kantavissa rakenteissa on käytettävä lujuus-lajiteltua sahatavaraa.

Varmista paikkasi ja ilmoittaudu mahdollisimman pian (viimeistään 25.4.2014 mennessä) Jouni Silvast jouni.silvast@metsakeskus.fi tai 040 – 5253204

Kurssin kustannukset: Koulutuspäivän hinta on Maaseuturahaston tuen ansiosta vain 50 € ja se sisäl-tää myös kurssilla jaettavan opintomateriaalin. Viiden päivän kokonaishinta on siis 250€, eikä siitä makseta ALVia. Maksu laskutetaan kurssin jälkeen.
Lujuuslajittelukutsu Lappeenranta

Comments are closed.