Puutuotealan kehittämishanke Varsinais-Suomessa 2007 – 2013

Hanke on puutuotealan maakunnallinen toimialahanke. Sen tavoitteena on nykyisen yrittäjäkannan toiminnan vakiinnuttaminen ja kasvu, uusien yritysten perustaminen, yritysyhteistyön lisääminen, paikallisen puun käytön lisääminen rakentamisessa ja sisustamisessa sekä toimiala- ja markkinatietojen tehokas välittäminen yrittäjien käyttöön.

Hankkeen tehtävä on neuvoa, auttaa ja aktivoida yrittäjiä sekä muita kohderyhmiä puualaan liittyvissä asioissa yrityskäynnein, puhelimitse, sähköpostilla sekä sähköisten että painettujen tiedotteiden avulla. Toisin sanoen hankehenkilöstö hankkii ajankohtaista tietoa ja välittää sitä kohderyhmille.

Hanke kerää ja ylläpitää maakunnan yritystietokantaa sekä seuraa alan kehittymistä, investointeja ja kehittämishankkeita, toimii maakunnallisena puualan yhteystahona ja toimialan asiantuntijana yritysten, seutukuntien kehittämiskeskusten ja yrityspalvelukeskusten sekä maaseutuvastaavien kanssa yhteistyössä. Edellä mainitun avulla hankkeella luodaan yhteyksiä ja verkostoja maakunnan omien sekä valtakunnallisten hankkeiden yhteistyön kautta myös muiden alueiden yrittäjien välille.Toimimme läheisessä yhteistyössä Puuinfon kanssa, jonka sivuilta löytyy kattava tietomateriaali puutuotteista ja rakentamisesta:

Hankehenkilöstön ja uusimman tiedon hankkimiseksi voivat tulla kyseeseen myös Eurooppaan ja lähialueille suuntautuvat opintomatkat tai messukäynnit. Hanke järjestää myös maakunnan alueen yrittäjille sellaisia lyhytkoulutustilaisuuksia, joita eivät oppilaitokset tai muut koulutuksenjärjestäjät maakunnassa tarjoa. Edelleen olemme mukana TEM MSO -ohjelmaan kuuluvassa PuuSuomi verkostossa ja sen Länsi-Suomen suuralueessa. Yhteistyössä suunnittelemme tilaisuuksia ja opintimatkoja:

Hankkeen kohderyhmät, hyödynsaajat ja toimialue ovat: Varsinais-Suomen maakunta TE -keskuksen ohjeiden mukaan ja sen alueella toimivat tai aloittavat puualan mikro- ja pienyrittäjät, seutukuntien kehittämiskeskukset, TE -keskus, yrityspalvelukeskukset sekä rahoittajatahot puutuotetoimialan erityistiedon saannissa ja metsänomistajat jalostavan teollisuuden kautta kantorahatuloina, ja laitevalmistajat uusien teknologioiden sekä laitteiden hankinnan kautta.

Puuhanke tiedottaa näillä sivuilla, Lounaispuusanomissa, Rakennussanomissa, Lounaisranta -lehdessä sekä muualla mediassa julkaistavilla artikkeleilla. Olemme keränneet kattavan tietopankin maakunnan puutuotealan yrittäjistä ja heidän tarjoamistaan tuotteista ja palveluista maakunnassa ja sen ulkopuoleltakin. Se auttaa yhteistyökumppanuuksien löytämissessä sekä toimialan markkinoinnissa. Ota yhteyttä – olemme täällä yrittäjiä varten!

Comments are closed.