Lujuuslajitteluluvan jatkaminen kätevästi heinäkuussa

Suomen metsäkeskuksen ja Luken TutKi -hankkeen järjestämänä on sahureilla ja höyläreillä nyt sopiva tapa saada leimausoikeudelleen jatkoa viisi vuotta eteenpäin. Nyt heinäkuun ajan voi yrittäjä kutsua kokeneen lujuuslajittelukouluttajan näytön antamiseen omaan yritykseensä. Lupaa jatketaan käytännön näyttökokeella – mitään kirjallista tenttiä ei siihen kuulu. Käynti maksaa henkilöä kohden vain 100 euroa TutKi -hankkeen Maaseuturahoituksen tuen ansiosta. Samalla käynnillä voidaan tarvittaessa tarkistaa FPC -manuaalit (laadunvalvonta) sekä suoritustasoilmoitukset (Dop:t) ajan tasalle.

Muistin virkistämiseksi vielä tiedoksi rahtisahauksen osalta seuraava tiedote Suomen Sahayrittäjät ry:n sivuilta:

 

LUJUUSLAJITTELU JA CE -MERKINTÄ RAHTISAHAUKSESSA (Lähde Suomen Sahayrittäjät ry)

Lujuuslajittelu

Lujuuslajiteltu puutavara on lujuuslajittelukurssin käyneen henkilön lajittelemaa puun lujuusominaisuuksien mukaan. Lujuuslajiteltua puutavaraa käytetään pääsääntöisesti kantavissa rakenteissa. Jokaisella lajittelijalla on oma tunnus mikä takaa lajittelun laadun ja jäljitettävyyden. Rakennusviranomaiset vaativat rakennusten kantaviin rakenteisiin lujuuslajiteltua puutavaraa. Tämä koskee rakennuksia, joiden rakennesuunnitelmassa on niin määrätty.

Piensahojen kannattaa hoitaa visuaalisen lujuuslajittelun luvat kuntoon.

CE -merkintä

CE-merkintä on pakollista silloin, kun kantaviin rakenteisiin tarkoitettu sahatavara tai edelleen jalostetut ja tuotetut ulkoverhouslaudat tai -paneelit, sisäverhouslaudat sekä lattialaudat saatetaan markkinoille eli tapahtuu ns. transaktio. Toisin sanoen tavara myydään toiselle osapuolelle. Silloin on tuotteet merkittävä rakennustuoteasetuksen mukaisesti CE -merkinnällä.

Rahtisahauksella tuotettu rakennustavara ei tarvitse CE-merkkiä.

Tämä tarkoittaa sitä, että rakennuttajan omasta puusta valmistettu ja omaan käyttöön, oman pientalon tai vastaavan rakentamiseen käytettyä sahatavaraa ei tarvitse CE -merkitä. Rakennuttaja, joka käyttää omaa puuta voi sahauttaa niistä rakennustuotteet, joko omalla tontilla tai missä tahansa sijaitsevalla sahalla. Tavaran lujuus osoitetaan siinä olevalla leimalla, jossa ei tarvita CE -merkintää. Leimassa esitetään lujuusluokka (C30, C24, C18 tai C14 – käytännössä useimmiten riittävät luokat C24 ja C18), Insta 142 standardi, firman nimi sekä lajittelijatunnus, jonka saa suorittamalla hyväksytty lujuuslajittelukurssi. Lupaa jatketaan näyttökokeella viiden vuoden jaksoissa.

Tämä linjaus piensahauksen osalta on hyväksytty EU:ssa ja Suomen Ympäristöministeriössä.

Vieläkö muistat, mihin luokkaan pattinki lajitellaan tuon poikaoksan takia?

Comments are closed.