Yhdistys

Varsipuu ry, varsinaissuomalainen puutuotealan yrittäjien ja muiden alasta kiinnostuneiden yhteistyö- ja etujärjestö, perustettiin vuonna 1998. Yhdistyksen tehtävä on luoda sekä kansallisia että kansainvälisiä yhteyksiä jäsenyrityksilleen, järjestää koulutusta ja opintomatkoja sekä markkinoida jäsenten tuotteita tarkoituksella edistää yritysten tuotekehitystä, markkinointia ja vientiä. Katso yhdistyksen säännöt »SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Yritys seuraa toimialan kehitystä Suomessa ja maailmalla ja tiedottaa ajankohtaisista asioista jäseniään ja laajempaakin yleisöä lehti- ja internet -julkaisuin, jäsenkirjein ja sähköpostitse.

Varsipuu ry:n jäsenmäärä on 100. Jäsenistöön kuuluu yhden henkilön mikroyrityksistä alkaen aina kymmeniä henkilöitä työllistävien mekaanisen puunjalostuksen vientiyritysten edustajia sekä muita alasta kiinnostuneita henkilöitä.

Tehtäväänsä Varsipuu ry suorittaa tiedottamalla jäsenistölleen toimialan viimeisimmistä tapahtumista ja säädöksistä erityisesti www -sivuillaan, sähköpostitse ja Rakennussanomat sekä Lounaispuusanomat lehdissä. Varsipuu.fi -sivut ovat saaneet suuren suosion.

Lisäksi yhdistys on kerännyt Varsipuu kouluttajat -verkoston, joka pystyy kouluttamaan yrittäjiä sellaisissa toimialakohtaisissa osaamistarpeissa, jotka eivät kuulu ”normaalien” koulutuslaitoksien ohjelmaan. Varsipuu ry on muun muassa Inspecta Oy:n sertifioima Insta 142 -lujuuslajittelijakouluttaja, joka valittiin Suomen metsäkeskuksen valtakunnallisen RakPuuCe -hankkeen Insta 142 kouluttajaksi tarjouspyyntöjen perusteella.

Kouluttajaverkostolla on  myös CE -merkintöjen käyttöönottamisen neuvontaan tarvittava täydellinen ja helposti omaksuttavissa oleva materiaali. Materiaalissa on muun muassa FPC -manuaalit massivipuupaneeleille, sisä- ja ulkoverhouslaudoille sekä lattialaudoille, lujuuslajitellulle rakennussahatavralle sekä ikkunoille ja oville. Yhdistyksen kouluttajat ovat käytettävissä yritysten sisäisiin koulutuksiin sopimuksen mukaan edullisesti.

Yhdistys on yleishyödyllinen toimialajärjestö ja toiminta perustuu korvauksettomaan vapaaehtoistyöhön. Rahoitus saadaan pienistä jäsenmaksuista. Pääosa toiminnan rahoituksesta saadaan koulutushankkeista, jotka toteutetaan ostopalveluina kulloinkin päteviä ammattilaisia palkaamalla.

Jos olet kiinnostunut toiminnastamme ja yhteyksistämme ja/tai haluat liittyä jäseneksemme, ota vain yhteyttä meihin. Tapamme on toimia nopeasti ja joustavasti yrittäjien tarpeiden mukaan. Jäsenmaksut eivät ole suuret (40 € + ALV v. 2013 )saataviin etuihin verrattuina.Esimerkiksi näiden nettisivujen suosio on melkoinen (keskimäärin yli 10 000 vierailijaa kuukausittain v. 2012) ja sitä kautta jäsenyritykset tulevat mainiosti esiin hakukoneiden kautta tuotteita etsittäessä.