Westas Oy:n sahaoperaatio länsirannikolla

Metsälehti, 25 lok 2013, Makasiini, 7/2013 uutisoi:

Pihlavan ja Raunion sahat ostanut Westas järjestelee parhaillaan puunhankinnan ostoalueita uudelleen. Westas ostaa vuodessa runsaat 900 000 kuutiota puuta. Pihlava sahaa mäntyä ja kuusta 280 000 kuutiota, Raunio pääosin kuusta 420 000 kuutiota vuodessa. Westas Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kopra myöntää, että saha ei muuta radikaalisti sahojen toimintaedellytyksiä. Pihlavassa tuotantoa yksinkertaistetaan ja Raunion tuotanto jatkuu vähemmin muutoksin. Hyötyjä saadaan muun muassa taloushallinnossa ja puunkorjuussa. Sahausmäärät pysyvät nykyisellä tasolla.

Satakunnassa toimivan metsänhoitoyhdistys Teljän toiminnanjohtaja Olli Mäki toteaa vahvan sahaomistaja Westas Oy:n varmistavan, että yritys pysyy myös jatkossa isojen yhtiöiden vastapainona puumarkkinoilla.

Comments are closed.