Vaihteeksi myönteisiäkin näkymiä puualalla

Metla tiedottaa 15.10.2013: Metsäsektorin näkymät paranemassa

Suomen metsäteollisuuden tuotteista sahatavaran, vanerin, kartongin ja sellun viennin arvo on alkuvuonna noussut ja parantanut samalla tuotannon kannattavuutta. Kehitys on heijastunut myönteisesti myös muualle metsäsektoriin. Raakapuun kysynnän kasvu on lisännyt hakkuita. Kantohinnat ovat nousseet ja parantaneet yksityismetsätalouden kannattavuutta ja tulosta viime vuodesta. Riskit metsäsektorin kehityksen suunnasta ensi vuodelle ovat kuitenkin suuret, koska Euroopan talouskasvu jatkuu epävarmana. Kehitys riippuu paljolti siitä, miten vienti vetää Euroopan ulkopuolisille markkinoille.

Lue koko tiedote

Comments are closed.