Turun Linnanfältin alueesta tulee puurakentamisen mallialue

Mikäli enää uusia esteitä toteuttamiselle ilmaannu, päästään Turussa vihdoin toteuttamaan jo vuosia haudottu unelma puurakentamisen mallikohteesta. Se olisikin Joulukaupungille paras mahdollinen joululahja.

puurakentamista

Lue tästä Turun Ammattikorkeakoulun julkaisema tiedote:

Julkaistu: 26.11.2013 klo 12:00
Julkaisija: Turun ammattikorkeakoulu

Turun Linnanfältin alueesta puurakentamisen mallialue ja oppimisympäristö

Turku pyrkii edistämään puurakentamisen osaamista Turun Linnanfältin alueella. Turun ammattikorkeakoulun ja PSJ Holding Oy:n kesken on sovittu yhteistyöstä puurakentamisen mallialueeksi tähyävän Linnanfältin alueen suunnittelusta ja kehittämistyöstä.

Turun AMK:n ja PSJ Holding Oy:n välisen sopimuksen myötä Turun ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelman rakennusinsinööri- ja rakennusmestariopiskelijat osallistuvat vanhan rakennuskannan erilaisten korjausvaihtoehtojen kartoituksiin ja suunnitteluun. Lisäksi uusien puukerrostalojen rakentamista varten Turun ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutusohjelmalla on tarjota Turun AMK:ssa kehitelty Timperi puurunkojärjestelmä.

Turun ammattikorkeakoulu osallistuu Turun Linnanfältin puukerrostaloalueen suunnittelu- ja toteuttamishankkeisiin projekti- ja opinnäytetöillä.
Linnanfältin hankkeessa olisi ensimmäisenä uudisrakennuskohteena turkulaisen Schauman Arkkitehdit Oy:n suunnitteleman kolmikerroksisen puukerrostalon suunnittelu ja toteutus, jossa voidaan hyödyntää Timperi puurunkojärjestelmää ja Timperi-palkkia.
Hankkeessa korjataan myös alueen suojeltaviksi osoitetut kohteet. Samalla luodaan hyvin haastava vanhan puurakennuskannan pelastusohjelma, josta Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat saavat kokemusta merkittävien kohteiden totuttajina yhdessä alan ammattilaisten kanssa.
Turulla ja Turun talousalueella toimivilla yrityksillä on puurakentamisessa vankka historia, joka jatkuu edelleen Pansiossa liimapuupalkkien valmistamisen muodossa. Hankkeella luodaan osaltaan Turun talousalueen yrityksille edellytyksiä toteuttaa Turkuun kestävän kehityksen periaatteen mukaista puurakentamista.

jari_helmisaari

 

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Jari Helmisaari
Rakennusinsinööri (ylempi AMK)
puh. 050 5985 622
jari.helmisaari@turkuamk.fi

PSJ Holding Oy
Niklas Finne
toimitusjohtaja
puh. 0500 777 534
niklas.finne@psj.fi

Comments are closed.