Puutuotealan kehittämishanke Varsinais-Suomessa päättyy 31.10.2013

Kuusivuotinen hanke päättyy. Hankkeen loppuraportti on valmistumassa ja sen tiivistelmä julkaistaan näillä nettisivuilla. Hanke on viimeisen kuukauden aikana suorittanut puhelimitse haastattelututkimuksen yli sadalle tavoitetulle yrittäjälle ja sen tuloset tullaan myös julkaisemaan täällä. Kyselyllä on saatu hyvin selvitettyä pienyrittäjien toiveet siitä, millaista hanketoimintaa jatkossa haluttaisiin, mikäli uudella EU -ohjelmakaudellakin kehittämishanketoimintaan on rahoitusta saatavissa.

Comments are closed.