Markku Karjalainen: Tavoitteeseen puukerrostalojen määrästä ei päästä

Kainuun Sanomat, 19 lok 2013, uutisoi puukerrostalorakentamisesta:

Hallituksen tavoitteena on nostaa puukerrostalojen markkinaosuus uudistuotannossa noin yhdestä prosentista kymmeneen. Kehittämispäällikkö Markku Karjalainen työ- ja elinkeinoministeriöstä (TEM) kommentoi, ettei tavoitteeseen päästä tämän hallituskauden aikana. Karjalainen johtaa Metsäalan strategiseen ohjelmaan (MSO) kuuluvaa valtakunnallista puurakentamisohjelmaa.

Puukerrostaloja nousee eniten Etelä-Suomen kaupunkeihin. Karjalainen sanoo, että kohteita on kiitettävästi, mutta tavoite jää saavuttamatta, koska rakennushankkeet lähtevät nollasta. Kaavoitus, suunnittelu ja kaikki muu vie paljon aikaa.

Puurakentamisen kehityksen kärjessä on Kuhmon Woodpolis, joka mm. suunnittelee puurakentamisen elementtejä ja järjestää koulutuksia. Woodpoliksessa paneudutaan parhaillaan puuelementti- ja puukerrostalorakentamiseen sekä puukomponenttivalmistukseen. Karjalainen uskoo, että Woodpoliksesta voisi saada vientivaltin Venäjälle.

Comments are closed.