17
helmi

RakPuuCe -hankkeen laatimat FPC -manuaalien rungot

Älä maksa turhasta!

Suomen metsäkeskuksen hallinnoima ja Maaseuturahaston tukema RakPuuCe -hanke julkaisee pienyrityksille laatimiensa CE -merkinnän käyttöönotossa tarvittavat FPC -manuaalit (tehtaan laadunvalvonnan käsikirjat) yritysten vapaasti käytettäväksi.

Muistakaa, että kyseessä on malli, joka pitää räätälöidä oman yrityksen tuotantoon sopivaksi. Lisäksi yrityksen tulee hankkia CE -merkittävän puutavaran hEN -standardi, jonka helpoiten saa SFS:n verkkokaupasta. Se liitetään manuaaliin; samoin kuin ko. tuotteen RT -kortti, johon CE -merkinnässä viitataan. RT -kortin saa tilattua osoitteesta: https://www.rakennustietokauppa.fi/puutavara.-sahattu,-hoylatty-ja-jatkojalosteet.-(2009)/103553/dp

Lisäksi yrityksen pitää laatia Suoritustasoilmoitus (Dop), joka laitetaan näkyviin yrityksen nettisivulle (www.yritys.fi/Dop). Jos nettisivuja ei ole, Dop on toimitettava kaupallisten asiakirjojen mukana.

Massiivipuupaneelit, sisä- ja ulkoverhouslaudat

FPC- Puiset lattiapäällysteet 3 7 2012

Ylläolevien tuotteiden CE -merkinnän voi ottaa käyttöönsä heti, kun FPC -manuaalit ja suoritustasoilmoitukset on tehty sekä tarvittavat standardit ja ohjekortit on hankittu. Edellämainittujen tuotteiden käyttöönotossa ei siis tarvita ulkopuolisen laitoksen alkutarkastusta eikä vuosittaisia tarkastuskäyntejä. Yrittäjä vastaa itse ilmoittamiensa tietojen paikkansapitävyydestä.

Sen sijaan, jos aikoo myydä lujuuslajiteltua sahatavaraa, vaaditaan em. toimenpiteiden lisäksi myös ns. ilmoitetun laitoksen alku- ja vuosittaiset tarkastukset. Ilmoitetusta laitoksesta ja yrityksen koosta sekä tuotevalikoimasta riippuen tarkastuksien hinnat vaihtelevat noin 800 eurosta jopa tuhansiin euroihin. Kannattaa ottaa yhteyttä ja kysyä hintaa eri laitoksilta (Finotrol Oy, Inspecta Sertifioijnti Oy ja VTT Expert Services Oy)

Lujuuslajiteltu rakennesahatavara

FPC -manuaaliin tarvittavan hEN standardin voi hankkia osoitteesat: http://sales.sfs.fi/sfs/servlets/ProductServlet?action=productInfo&productID=243411