Jos ei uutta valitusta tule, alkavat Turun Linnanfältin rakennustyöt ensi keväänä

Turun Linnanfältin modernin puukaupunginosan rakentamisen toteuttamisessa on kohdattu toinen toistaan ihmeellisempiä vastoikäymisiä. Viimeksi Turun kulttuuriympäristöyhdistys Puu ja Talo ry valitti kaavasta hallinto-oikeuteen viime kesänä. Siitäkin huolimatta, että rakennuttaja PSJ Holding Oy:n suunnitelmassa säilytetään enemmän vanhoja puurakennuksia Linnankadun varrella, kuin kaava edes edellytti. Mikäli yhdistys vielä toteuttaa valituskierrostaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, siirtyy rakentamisen aloittaminen taas vähintään vuodella eteenpäin.

Mainittakoon vielä sellainenkin asia, että ennen Linnanfältti -suunnittelukilpailun aloittamista noin kymmenen vuotta sitten, voimassa ollut kaava alueella olisi sallinut kuusikerroksisten betonikerrostalojen rakentamisen ilman yhdenkään vanhan puurakennuksen säilyttämistä.

Katso liitteenä oleva kopio Turun Sanomien artikkelista 27.11.2013
TS LF 27.11.2013

Comments are closed.