28
joulu

Kustavin Lootholman arkkitehtikilpalussa suunniteltu lähes 8000 kerrosneliömetrin puurakentamiskohde

Kustavin Matkailu Oy järjesti viime kesänä arkkitehtikilpailun ekologisen saaristolaiskylän toteuttamiseksi Lootholman alueelle. Tarkoitus on rakentaa alueelle kymmeniä ympärivuotiseen käyttöön sopivia taloja, paritaloja, mökkejä, saunakeskus sekä hotelli. Lisäksi Lootholmassa on suojaisa vierasvenesatama polttoaineen tankkauspiste ja ilmaiset jäte- sekä pilssivesien tyhjennyspaikat.

Lisätietoja kiinnostuneille talojentoimittajille, rakentajille sekä loma- tai kakkosasunnon hankkimista suunnitteleville antaa Kustavin Matkailu Oy:n kehittämispäällikkö Kimmo Laatta puh. 050 556 0440. info@lootholma.fi, www.lootholma.fi.

Lue Rakennussanomien 12/2011 artikkeli hankkeesta ja ensi kevään saaritotapahtumasta tästä »

20
joulu

Metsäkeskus käynnistää 2012 RakPuuCe -hankkeen auttamaan puualan mikroyrityksiä Ce-merkintöjen hakemisessa

RakPuuCe – hanke käynnistymässä 2012 alkuvuonna helpottamaan mikroyritysten CE –merkintöjen hakemista

Maaseuturahaston rahoittama valtakunnallinen RakPuuCe -koulutushanke antaa pienille rakennussahatavaraa tuottaville, jalostaville ja myyville yrityksille valmiudet Ce- merkintäprosessin toteuttamisesta ja siitä miten yritys järjestää tuotannon sekä hoitaa dokumentoinnin sekä velvoitteet, jotka on määrätty kyseisen harmonisoidun tuotestandardin osalta.

Hankkeen neuvonnan ansiosta vältytään kohtuuttomilta kustannuksilta mikroyrittäjille ja turhilta yritysten toiminnan lakkauttamisilta sekä taataan yhtäläinen koulutus kaikille kohderyhmän yrityksille. Kolmen päivän ryhmäkoulutuksen jälkeen osallistuja pystyy laatimaan sisäisen laadunvalvonnan käsikirjan ja hyväksyttää sen ilmoitetulla laitoksella (Inspecta Oy, VTT tai muu vastaava). Sen jälkeen yritys voi kutsua alkutarkastuksen suorittajan paikalle. Kolmen päivän kurssin hinta osallistujalle on yhteensä 150 €.

Hankkeen järjestämien yhteisten koulutuspäivien aikana yrittäjät saavat yksityiskohtaiset ohjeet hakemisprosessista sekä FPC -manuaalin tekemisestä ja sen mukaisesti tuotannon valvonnan järjestämisestä omassa yrityksessään ns. malliyrityksen käsikirjan mukaan. Hankkeen koulutuksen tuloksena yrityksillä on valmiudet hakea itse Ce-merkintää tuotteisiin sekä yrityksillä on tiedot kuinka yritys tarvittaessa voi saada ulkopuolista apua em. toimenpiteisiin.

Lisätietoja hankkeesta julkaistaan heti, kun lopullinen hankesuunnitelma on valmistunut vuoden loppuun mennessä.

15
joulu

Markku Karjalainen valittiin hallituksen puurakentamisohjelman kehittämispäälliköksi

Päivitys 30.12.2011:

Lounaisessakin Suomessa hyvin tunnettu tekniikan tohtori, arkkitehti ja Moderni puukaupunki –hankkeen pitkäaikainen johtaja Markku Karjalainen on valittu hallituksen puurakentamisohjelman kehittämispäälliköksi. Onnittelemme pitkäaikaista yhteistyökumppaniamme nimityksen johdosta – saatiin oikea mies oikeaan paikkaan.

Lisätietoja puuinfon sivuilta »

15
joulu

Metsäkeskuksen puutuotehankkeen ”Rakentamismääräykset muuttuvat – CE tulee” tiedotustilaisuus sai 40 yrittäjää liikkeelle

Ajankohtaisia asioita käsiteltiin Rakennusteollisuuden, kalusteteollisuuden ja rakennesahatavaran toimittajien näkökulmasta – yleisö edustikin tasaisesti eri toimialoja. Aluksi esittelivät palvelujaan sekä hankkeitaan Yrityssalo Oy, Metsäkeskuksen puutuoteneuvojat sekä koulutuskuntayhtymä.

Luennot pyritään saamaan tiedotussivuillemme mahdollisimman pian.

Lue yhteenveto tilaisuudesta tästä linkistä »

14
joulu

Puurakentamisen edunvalvonta siirtyy metsäteollisuudesta rakennustuoteteollisuuteen

Metsäteollisuus ry:n tiedote 14.12.2011 kertoo:

 

Metsäteollisuus ry:n ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n tekemällä sopimuksella puutuotteiden ja puurakentamisen standardisointi ja toimialayhteisövastuu siirtyy RTT:lle.

Rakennustuoteteollisuus RTT ry ottaa 1.1.2012 lähtien standardisointitehtävät niin eurooppalaisessa standardisointijärjestössä CENissä kuin myös kansainvälisessä standardisointijärjestössä ISOssa.

Siirron myötä puurakentamiseen liittyvä edunvalvonta hoidetaan samasta paikasta kuin muunkin rakentamisen. Metsäteollisuuden jäsenyritykset Stora Enso, UPM ja Versowood liittyivät myös RTT:n jäseneksi aikaisemmin tänä vuonna, lisäksi Metsäliitto on ollut jäsenenä jo aiemmin.

”Puurakentaminen ja puutuoteteollisuus säilyvät edelleen merkittävänä osana metsäteollisuutta, vaikka käytännön edunvalvonta siirtyykin RTT:lle”, sanoo Antro Säilä, Metsäteollisuus ry:n liiketoiminnat ja innovaatiot -sektorin johtaja. ”Puurakentamisen lisääntyessä on tärkeää, että puutuoteteollisuus osallistuu rakennusalan edunvalvontaan ja päätöksentekoon muiden materiaalien rinnalla.”

”Kilpailukykymme kannalta on erityisen tärkeää, että CE-merkintään johtavat puutuotteiden harmonisoidut tuotestandardit ovat käyttökelpoisia suomalaisille yrityksille. Samalla on varmistettava, että CE-merkittyjä tuotteita käytettäessä rakennukset ovat turvallisia ja terveellisiä Suomessa”, toteaa johtaja Antti Koponen Rakennustuoteteollisuus RTT:n rakentamisen määräyksiin liittyviä asioita hoitavalta osastolta.

”Puurakentamisen standardisointiin panostetaan jatkossa nykyistä enemmän hyödyntäen RTT:n vaikutuskanavia ja standardisointiosaamista”, Koponen jatkaa.

Standardisoinnin vaikutukset ulottuvat monelle eri osa-alueelle

Rakennusalan standardisointi on jaettu usean eri toimialayhteisön kesken. Sen koordinointivastuu on RTT:llä, jolla on sektorin standardisointikohteista noin puolet hoidossaan. Toimialayhteisöllä tarkoitetaan organisaatiota, jonka Suomen Standardisoimisliitto SFS on valtuuttanut hoitamaan tietyn sektorin keskeisiä standardisointiin liittyviä tehtäviä.

Standardisointi on yhteisten toimintatapojen laatimista. Sen tarkoituksena on helpottaa viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien valintoja. Standardisoinnilla lisätään tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojellaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpotetaan kotimaista ja kansainvälistä kauppaa.

Valtaosa suomalaisesta rakennustuoteviennistä koostuu puutuotteista. Suomalaisille puutuotteille vientimarkkinat ovat tärkeitä ja sen vuoksi Suomi haluaa vaikuttaa EU-sisämarkkinoiden avautumiseen rakennustuotteille.

Rakennustuoteteollisuus RTT:n vastuulle nyt siirtyvä standardisointi puurakentamisen ja puiset rakennustuotteet. RTT ottaa hoitoonsa seuraavat eurooppalaiset ja kansainväliset standardisointikomiteat: CEN TC 38, CEN TC 112, ISO TC 89, CEN TC 124, ISO TC 165, CEN TC 175, ISO TC 218 ja CEN TC 250/SC 5.

Lisätiedot:
johtaja Antti Koponen, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 050 414 0082
johtaja Antro Säilä, Metsäteollisuus ry, puh. 040 589 1891

Rakennustuoteteollisuus RTT ry kuuluu Rakennusteollisuus RT ry:n liittoyhteisöön. Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yritysten elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluu sen lisäksi neljä muuta toimialaa: Talonrakennus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

Metsäteollisuus ry:n tavoitteena on aikaansaada Suomeen metsäteollisuuden tuotannon, työllisyyden ja investointien kannalta kilpailukykyinen ja innovatiivinen toimintaympäristö. Sen jäseniä ovat Suomessa toimivat massa-, paperi- ja kartonkiteollisuuden yritykset sekä noin 80 prosenttia puutuoteteollisuudesta.

13
joulu

Teijo-Talot perustaa uuden talotehtaan Varkauteen

Savon Sanomien mukaan Teijo-Talot perustaa talotehtaan Varkauteen, Stora Enson paperikone 4:n entisen paperivaraston tiloihin. Teijo-Talot Savolla on aikomus aloittaa tuotanto maaliskuun 2012 alussa. Ensimmäiset kohteet valmistuvat kesäksi 2012.

Lue koko uutinen linkistä »

9
joulu

Puuinfon osoite vaihtuu 13.12.2011

Puuinfon toimisto muuttaa joulukuussa Rakennusteollisuuden taloon.

 

Yhteystiedot 13.12.2011 alkaen:

Uusi postiosoite on:

Puuinfo Oy
PL 381
00131 Helsinki.

Uusi käyntiosoite on:

Puuinfo Oy
Unioninkatu 14, 3. krs
00130 Helsinki.

Puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet säilyvät ennallaan.

Uudessa osoitteessa toimivat jatkossa myös Suomen Puutavara- ja Rakennustarvikekauppiasyhdistys ry, Suomen Liimapuuyhdistys ry sekä Suomen Sahateollisuusmiesten Yhdistys ry.

8
joulu

Varsipuu ry järjesti syksyn aikana neljä Insta 142 -lujuuslajittelukurssia

Elokuussa Parikkalassa, Laatokan Lankku Oy:n tiloissa lujuuslajittelijatunnuksen tai viiden vuoden jatkon vanhaan lupaansa sai kuusi henkilöä. Alla kuva käytännön harjoituksista, joita valvoo Varsipuu ry:n kurssia Inspectan tarkastajan ominaisuudessa Petteri Torniainen.

Syyskussa Luumäellä tunnukset saivat 11 henkilöä ja lokakuussa Vehmaan PK -Puu Oy:n tiloissa 12 henkilöä. Allaolevassa kuvassa Vehmaan kurssilaisia silmä tarkkana muotovian suuruutta arvioimassa.

Marras-joulukuun vaihteessa koulutettiin Kuhmo Oy:n ja Woodpoliksen tiloissa Kuhmossa. Erikoispiirteenä oli, että kahdeksasta kurssilaisesta peräti neljä sai täydet pisteet käytännön ja/tai teoriakokeesta. Alla kurssilaisten potretti. tulossa pian…

24
marras

Ekovillalevylle CE-merkki

Ekovillalevylle CE-merkki

 

Puuinfo (24.11.2011)

Vuosi sitten markkinoille tullut puukuituinen Ekovillalevy on saanut harmonisoidun tuotestandardin mukaisen oikeuden CE-merkintään. Standardin mukaiset levymäisen eristeen ominaisuuksien määritykset teki Valtion teknillinen tutkimuskeskus VTT.

Ekovillalevy Oy:n toimitusjohtaja Mika Ervasti kertoo, että Ekovillalevyä on alusta alkaen tehty harmonisoidun standardin mukaisesti, joten tuotannossa mitään ei tarvinnut muuttaa CE-merkin saamiseksi. Ekovillan puhallusvillalla CE-hyväksyntä on ollut jo vuodesta 2009.

Ekovillalevy on hengittävä ja turvallinen, kutisematon puukuitueriste, joka sitoo hiiltä ja auttaa pienentämään hiilijalanjälkeä. Ekovillalevy on myös todella kätevä käytössä: se leikkautuu hyvin ja jos levy esimerkiksi pääsee kastumaan, se voidaan kuivattaa ja käyttää sen jälkeen normaalisti.

Lue koko juttu Puuinfon sivuilla »

11
marras

Puuinfon Mikko Viljakaiselle SMY:n ansiomerkki

Puuinfon ajankohtaista palstalla tiedotetaan, että Varsinais-Suomessakin useissa metsäkeskuksen puutuotehankkeen tilaisuuksissa ja puurakentamisen edistämistilaisuuksissa mukana ollut Mikko Viljakainen on palkittu Suomen Metsäyhdistyksen hopeisella ansiomerkillä. Lounais-Suomen puutuoteneuvojien mielestä huomionosoitus on ansaittu.

 

Tässä kopio tiedotteesta:

SMY:n hopeinen ansiomerkki Mikko Viljakaiselle 10.11.2011

Suomen Metsäyhdistyksen huomionosoitukset jaettiin tänään Metsäpäivien avajaisissa. Mikko Viljakaiselle myönnettiin hopeinen ansiomerkki. Hopeinen ansiomerkki myönnetään pitkäaikaisesta ja ansiokkaasta työskentelystä Suomen Metsäyhdistyksen ja / tai sen tarkoitusperien hyväksi.

Puuinfo Oy:n toimitusjohtaja ja Metsäteollisuus ry:n puurakentamisen ja puutaloteollisuuden päällikkö Mikko Viljakainen on toiminut viimeiset kymmenen vuotta sekä Metsäteollisuus ry:n että Puuinformaatio ry:n eri tehtävissä. Nuoresta iästään huolimatta hän on suomalaisen puurakentamisen edistämisen veteraani.

Arkkitehtikoulutus sekä syvällinen metsä- ja rakennusteollisuuden tuntemus näkyvät Viljakaisen energisessä ja uusia latuja avaavassa toiminnassa. Puurakentamisen valtakunnallinen edistämisohjelma ja Puu on ekoin –kampanja ovat tästä erinomaisia esimerkkejä. Tällä hetkellä puurakentaminen nauttii varauksetonta hyväksyntää läpi koko poliittisen kentän ja kohta – näin uskomme – myös rakennusteollisuudessa, siksi vakuuttavaa on Viljakaisen argumentaatio ja yhteistyökyky.