20
tammi

Puukerrostalon hiilijalanjälki on betonitaloa pienempi

Forest.fi –nettisivuilla kerrotaan juuri tehdystä tutkimuksesta, jossa verrattiin Heinolan Vierumäen puukerrostalon hiilijalanjälkeä vastaavaan betonitalovaihtoehtoon. Tutkimus toi esiin erityisesti rakentamisvaiheessa puurakentamisen ylivoimaisuuden. Elinkaaren aikanakin päästöt olivat pienemmät, vaikka tutkimuksessa ei otettu huomioon puurakenteisiin sidotun hiilen osuutta rakennuksen elinkaaren aikana.

Lue koko artikkeli tästä linkistä »

14
tammi

Myrskyn kaatamista puista hirsirakennuksia Mellilän Hirsityössä

Mellilän Hirsityö tarjoaa metsänomistaville vaihtoehdon myrskytuhojen vahinkojen osittaiseksi korvaamiseksi. Näin uutisoi Auranmaan viikkolehti:

Tapaninpäivän myrskyn aiheuttamat suuret tuhot näkyvät myös puun jatkojalostuksessa. Mellilän hirsityöhön on tullut jo kymmeniä yhteydenottoja metsänomistajilta. Moni metsänomistaja suunnittelee nyt toteuttavansa pitkään vireillä olleita omia rakennushankkeita. Myrskyn seurauksena Auranmaalle nousee tulevana vuonna monta uutta pihasaunaa ja -mökkiä.

–Myrskytuhot ovat tietysti aina ikävä asia, mutta ne voi kääntää myös edukseen, sanoo Mellilän hirsityön toimitusjohtaja Tomi Erlund.

Jos hirsirakennuksen tekee omista puista, säästö on huomattava, sillä materiaalikustannusten osuus on suuri. Metsänomistajien intoa muuttaa puut rakennuksiksi lisää sekin, että tukkihinnan pelätään myrskytuhojen vuoksi laskevan.

Lue Auranmaan viikkolehden uutinen »

13
tammi

Vanhan talon historia ja hoito – Rakennusperintöä Turunmaan saaristossa – suositellaan luettavaksi

Kustannusosakeyhtiö Moreeni on julkaissut Marianne Hemgårdin kääntämän ja Curatio ry:lle toimittaman opaskirjan : Vanhan talon historia ja hoito – Rakennusperintöä Turunmaan saaristossa.

Käsityönä ja suurella ammattitaidolla rakennetut vanhat talot ovat tärkeä ja arvokas osa yhteistä rakennusperintöämme ja kulttuurimaisemaamme. Ne välittävät tietoa paikallisista rakennusperinteistä sekä rakennustaidon ja -taiteen kehittymisestä. Vanhat talot voivat säilyä, jos niiden arvo tunnustetaan, niitä hoidetaan sydämellä ja kunnostetaan perinteisillä, vanhaa kunnioittavilla ja kestävillä tavoilla.

Alun perin ruotsinkielisenä julkaistu kirja (alkuperäisteoksesta ”Att förstå ett gammalt hus”, jonka kirjoittaja oli Yrsa Cronhjort et toimitusryhmä) on syntynyt Turunmaan alueen erityistarpeisiin, mutta käännöksessä on otettu huomioon myös laajempi näkökulma. Kustannusosakeyhtiö Moreenin uutuuskirjan tiedot ovat hyvin sovellettavissa kaikkien perinteisin tekniikoin rakennettujen suomalaisten puutalojen hoitamiseen.

Kirjaa saa paitsi kirjakaupoista myös suoraan Curatiosta – eli sen voi tilata yhdistykseltä. Näin toimimalla tilaaja voi tukea Turunmaan korjausrakentamisyhdistyksen toimintaa rakennusperinnön hyväksi. Tilaus: (02) 4585 028 tai curatio(at)parnet.fi

13
tammi

Varsipuu ry – uusia jäseniä viime syksyn kuluessa

Viime syksyn aikana Varsipuu ry:een on liittynyt uusia jäseniä myös maakunnan ulkopuolelta. Uusia jäseniä on tullut muun muassa koulutustoiminnan aktivoimisen ansiosta.

Yhdistys toivottaa edelleen uusia jäseniä tervetulleiksi. Jäsenetuna saa edustamansa yrityksen yhteys- ja tuotetiedot sekä suoran linkin omille kotisivuilleen yhdistyksen nettisivujen yritysluetteloon. Lisäksi jokainen jäsen saa kotiinsa myös kuukausittain ilmestyvän Rakennussanomat lehden ja pääsee halvemmalla Varsipuu kouluttajien järjestämille kursseille, messuosastoille ja opintomatkoille.

Varsipuun nettisivuilla vieraili vuonna 2011 keskimäärin 8330 kävijää kuukaudessa. Kävijöistä 40 prosenttia vieraili samassa yhteydessä yritysluettelossa ja yritysten kotisivuilla. Jäsenten kannattaa pitää yhteystietonsa ajan tasalla ja ilmoittaa myös linkit kotisivuilleen ylläpidolle. Jäsenmaksu on 40 € vuodessa sisältäen ALV:n. Kaikki jäsenet ovat henkilöjäseniä ja saavat edustamansa yrityksen tai yhteisön tiedot yritysluetteloon.

Uusia jäseniä ovat:

  • Jorma Hentunen, Lappeenranta, PTI, Varsipuu kouluttajat, lujuuslajittelu ja CE -merkinnät
  • Leo Kontiainen, Savitaipale, Varsipuu kouluttajat, lujuuslajittelu
  • Olli Raunio, Raunion Saha Oy, Koski TL
  • Jouni Rongas, RI, Kalliokoski
  • Hannu Vehanen, Vehasen Talot Oy, Salo, hirsitalot ja mökit
  • Eveliina Oinas, PTI, Elinvoimainen puuverstas / Metla, Tampere
  • Urmas Mikkonen, RI, Urmaximi, Turku
  • Salon Seudun Ammattiopisto, SSKKY, Salo
13
tammi

Puuinfon Mikko Viljakainen myös Puutuoteteollisuus ry:n johtoon

Puuinfon toimitusjohtaja TkL Mikko Viljakainen aloitti vuoden vaihteessa myös Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjohtajana. Puutuoteteollisuus ry edustaa puutuotejaoston yrityksiä Rakennustuoteteollisuus RTT:ssä. Puutuoteteollisuus ry:n edellinen johtaja DI Markku Leinos jatkaa puutuotteiden erityisasiantuntijana syyskuun loppuun. Muutos on osa toimenpiteitä, joilla puutuotealan asemaa rakennusteollisuudessa vahvistetaan.

Lue lisää Puuinfon sivuilta »

10
tammi

Suomen kulttuurirahasto tarjoaa sekä yksityisten että yrittäjien käyttöön ilmaiseksi viisi ns. K3 –talosuunnitelmaa

Rakentajille tarjolla ilmaiseksi edistyksellisiä K3-talosuunnitelmia

Suomen kulttuurirahasto on lunastanut usealta arkkitehdiltä niin sanottujen K3-talojen suunnitelmien kaikki oikeudet ja tarjoaa niitä nyt vapaasti ja vastikkeettomasti käyttöön sekä yksityisesti että elinkeinotoiminnassa.

K3-talot ovat saaneet nimensä kolmesta K-kirjaimella alkavasta sanasta: kaunis, kestävä ja kohtuuhintainen. K3-talojen suunnittelun pohjana oli ajatus saada aikaan taloja, jotka voisivat tarjota kestävän rakentamisen mallin myös tiiviin kaupunkirakenteen ulkopuolella.

Ensimmäisiä K3-taloja pystytetään Raaseporin kaupungissa Billnäsin alueelle.

Lisätietoa tästä linkistä »

5
tammi

RakPuuCe – hanke käynnistymässä 2012 alkuvuonna helpottamaan mikroyritysten CE –merkintöjen hakemista

Maaseuturahaston rahoittama ja Suomen metsäkeskuksen hallinnoima valtakunnallinen RakPuuCe -koulutushanke antaa pienille, alle 10 h työllistäville, rakennussahatavaraa tuottaville, jalostaville ja myyville yrityksille valmiudet Ce- merkintäprosessin toteuttamiseen ja siihen miten yritys järjestää tuotannon sekä hoitaa dokumentoinnin ja velvoitteet, jotka on määrätty kyseisen harmonisoidun tuotestandardin osalta.

Kolmen päivän ryhmäkoulutuksen jälkeen osallistuja pystyy laatimaan sisäisen laadunvalvonnan käsikirjan ja hyväksyttää sen ilmoitetulla laitoksella (Inspecta Oy, VTT tai muu vastaava). Sen jälkeen yritys voi kutsua alkutarkastuksen suorittajan paikalle. Kolmen päivän kurssin hinta osallistujalle on 150 €, eli 50 € päivältä.

Hankkeen järjestämien yhteisten koulutuspäivien aikana yrittäjät saavat yksityiskohtaiset ohjeet hakemisprosessista sekä FPC -manuaalin tekemisestä ja sen mukaisesti tuotannon valvonnan järjestämisestä omassa yrityksessään ns. malliyrityksen käsikirjan mukaan. Käsikirjan rungon mukaan on helppo räätälöidä se oman yrityksen käyttöön. Hankkeen koulutuksen tuloksena yrityksillä on valmiudet hakea itse Ce-merkintää tuotteisiin ilmoitetulta laitokselta sekä yrityksillä on tiedot kuinka yritys tarvittaessa voi saada ulkopuolista apua em. toimenpiteisiin.

Lisäksi hanke järjestää sertifioituja viiden päivän Insta 142 – visuaalisen lujuuslajittelun kursseja sellaisten yritysten henkilöstölle, joilta virallinen leimausoikeus puuttuu. Koulutuspäivän hinta on 50 €, kuten CE – merkintäkoulutuksessakin. Lujuuslajitteluoikeus on ehdoton edellytys CE –merkinnän saamiseksi.

Koulutuksista kiinnostuneet voivat jo ilmoittaa halukkuutensa Metsäkeskukseen: Mikko Peltovirta, puh. 040 525 3103, mikko.peltovirta@metsakeskus.fi ja Jouni Silvast, puh. 040 525 3204, jouni.silvast@metsakeskus.fi

Kannattaa aloittaa Ce –merkintöjen hakuprosessi mahdollisimman pian, koska ilmoitettujen laitosten tarkastuskapasiteetti joutuu koetukselle, kun asetuksen mukainen CE –merkintäpakko kantaville puurakennustuotteille 1.7.2013 lähestyy.

3
tammi

Viimeisimmät tiedot rakennustuotteiden CE -merkinnöistä

Metsäkeskuksen puutuotehanke keräsi yhteen tärkeimmät linkit, joiden kautta puutuotealan yrittäjä saa lisätietoa CE – merkinnästä, sen pakollisuudesta ja tarvittavista toimenpiteistä.

Suomen metsäkeskus käynnistää alkukevään kuluessa RakPuuCe – hankkeen, jolla tarjotaan rakennuspuutuotealan mikroyrittäjille perusteellinen opastus CE – merkinnän hakemiseen ja laadunvalvontapöytäkirjan laatimiseen 1 – 3 päivän kursseilla. Mikäli yrittäjällä ei vielä ole ”ilmoitetun laitoksen” hyväksymää lujuuslajitteluoikeutta ja tunnusta, RakPuuCe – hanke järjestää heille myös viiden päivän kursseja, joilla luvat saadaan ajan tasalle. Kurssipäivän hinta alle 10 h työllistävälle yritykselle on 50 € päivältä osallistuvaa henkilöä kohden.

Inspecta Sertifiointi Oy:n uutinen »

Ympäristöministeriön tiedote »

Suomen Standardisoimisliitto SFS »

Rakennusteollisuus RT ry »

Puuinfo Oy »

Tuleva hEN Helpdesk – linkki tulossa lähiaikoina…

1
tammi

Puutuotealan kehittämishanke Varsinais-Suomessa 2007 – 2013

Hanke on puutuotealan maakunnallinen toimialahanke. Sen tavoitteena on nykyisen yrittäjäkannan toiminnan vakiinnuttaminen ja kasvu, uusien yritysten perustaminen, yritysyhteistyön lisääminen, paikallisen puun käytön lisääminen rakentamisessa ja sisustamisessa sekä toimiala- ja markkinatietojen tehokas välittäminen yrittäjien käyttöön.

Hankkeen tehtävä on neuvoa, auttaa ja aktivoida yrittäjiä sekä muita kohderyhmiä puualaan liittyvissä asioissa yrityskäynnein, puhelimitse, sähköpostilla sekä sähköisten että painettujen tiedotteiden avulla. Toisin sanoen hankehenkilöstö hankkii ajankohtaista tietoa ja välittää sitä kohderyhmille.

Hanke kerää ja ylläpitää maakunnan yritystietokantaa sekä seuraa alan kehittymistä, investointeja ja kehittämishankkeita, toimii maakunnallisena puualan yhteystahona ja toimialan asiantuntijana yritysten, seutukuntien kehittämiskeskusten ja yrityspalvelukeskusten sekä maaseutuvastaavien kanssa yhteistyössä. Edellä mainitun avulla hankkeella luodaan yhteyksiä ja verkostoja maakunnan omien sekä valtakunnallisten hankkeiden yhteistyön kautta myös muiden alueiden yrittäjien välille.Toimimme läheisessä yhteistyössä Puuinfon kanssa, jonka sivuilta löytyy kattava tietomateriaali puutuotteista ja rakentamisesta:

Hankehenkilöstön ja uusimman tiedon hankkimiseksi voivat tulla kyseeseen myös Eurooppaan ja lähialueille suuntautuvat opintomatkat tai messukäynnit. Hanke järjestää myös maakunnan alueen yrittäjille sellaisia lyhytkoulutustilaisuuksia, joita eivät oppilaitokset tai muut koulutuksenjärjestäjät maakunnassa tarjoa. Edelleen olemme mukana TEM MSO -ohjelmaan kuuluvassa PuuSuomi verkostossa ja sen Länsi-Suomen suuralueessa. Yhteistyössä suunnittelemme tilaisuuksia ja opintimatkoja:

Hankkeen kohderyhmät, hyödynsaajat ja toimialue ovat: Varsinais-Suomen maakunta TE -keskuksen ohjeiden mukaan ja sen alueella toimivat tai aloittavat puualan mikro- ja pienyrittäjät, seutukuntien kehittämiskeskukset, TE -keskus, yrityspalvelukeskukset sekä rahoittajatahot puutuotetoimialan erityistiedon saannissa ja metsänomistajat jalostavan teollisuuden kautta kantorahatuloina, ja laitevalmistajat uusien teknologioiden sekä laitteiden hankinnan kautta.

Puuhanke tiedottaa näillä sivuilla, Lounaispuusanomissa, Rakennussanomissa, Lounaisranta -lehdessä sekä muualla mediassa julkaistavilla artikkeleilla. Olemme keränneet kattavan tietopankin maakunnan puutuotealan yrittäjistä ja heidän tarjoamistaan tuotteista ja palveluista maakunnassa ja sen ulkopuoleltakin. Se auttaa yhteistyökumppanuuksien löytämissessä sekä toimialan markkinoinnissa. Ota yhteyttä – olemme täällä yrittäjiä varten!

1
tammi

 

Puutuotealan kehittämishanke Varsinais-Suomessa 2007 – 2013

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman, ELY-keskuksen, EU:n ja kuntien rahoittama toimialahanke tarjoaa kahden puutuoteneuvojan palvelut puualan yrittäjille veloituksetta kehittämis- tai investointihankkeiden käynnistämissuunnitteluun sekä yhteyksien luomiseksi muiden maakuntien yrittäjiin, yhdistyksiin ja vuosien varrella syntyneisiin yhteistyökumppaneihin. Hanke tiedottaa näillä sivuilla, sähköposteilla sekä kahdesti vuodessa ilmestyvässä Lounaispuusanomat lehdessa, jonka levikki on yli 40 000 kpl. Metsäkeskuksen sivuilla on lyhyt yhteenveto hankkeesta.

Alle 10 henkilöä työllistävä pienyrittäjä! Käytä hyväksesi maaseutuohjelman kehittämis-, käynnistys- ja investointitukia. Tulemme tarvittaessa neuvomaan. Myönnettävät tuet.

Järjestämme seminaari-, messu- ja yrityksiin tutustumismatkoja myös yrittäjien toiveiden mukaan. Ota yhteyttä.

Mikko Peltovirta, puh. 040 525 3103, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Niina Numminen, puh. 040 525 3223, etunimi.sukunimi@metsakeskus.fi

Useisiin tiedusteluihin kyllästetyn puun pintakäsittelystä löytyy vastaus Kestopuun 2 min videoleikkeestä »