21
maalis

Puu & Tekniikka: Apua tarjolla CE merkinnän hakemiseen

Tänään ilmestynyt Puu & Tekniikka -lehti uutisoi Metsäkeskuksen valtakunnallisesta RakPuuCe -hankkeesta sivulla 9. Koko lehden voit lukea seuraavasta linkistä »»»

19
maalis

Metsäkeskuksen RakPuuCe -hanke listasi CE -merkintöihin liittyviä käsitteitä selityksineen

CE –merkintään liittyvien käsitteiden selostukset

Harmonisoitu tuotestandardi eli hEN on Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin laatima CE-merkintään johtava tuotestandardi, josta on julkaistu ilmoitus komission virallisessa lehdessä. Se määrittää tuoteryhmäkohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet, valmistuksen laadunvalvonnan vaatimukset ja CE-merkinnässä ilmoitettavat tiedot.

Eurooppalainen tekninen arviointi eli ETA voidaan myöntää rakennustuotteille, joille ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia. ETA on vapaaehtoinen, CE-merkintään johtava tekninen arviointi, joka on tarkoitettu erityisesti uusille, innovatiivisille tuotteille. Eurooppalaisia teknisiä arviointeja myöntää Suomessa VTT Expert Services Oy.

Ilmoitetut laitokset ovat Suomen viranomaisten päteväksi toteamia laitoksia, jotka on valtuutettu suorittamaan CE-merkinnän edellyttämiä testauksia ja valmistuksen laadunvalvontaa. Suomessa on tällä hetkellä viisi ilmoitettua laitosta: Contesta Oy, DNV Certification Oy, Inspecta Sertifiointi Oy, Suomen ympäristökeskus ja VTT Expert Services Oy. Luettelon eri tuoteryhmille päteväksi todetuista ilmoitetuista laitoksista löydät sivulta Varmennus.

Suoritustasoilmoitus kertoo tuotteen ominaisuuksien ilmoitetut arvot ja luokat. Valmistaja laatii suoritustasoilmoituksen ja vastaa tietojen paikkansapitävyydestä. Se on laadittava kaikille CE-merkityille rakennustuotteille 1.7.2013 lähtien esitysmuodossa, joka on kuvattu asetuksen liitteessä III.

AoC-luokka eli suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä (4, 3, 2+, 1 ja 1+) määrittää, missä laajuudessa ilmoitettu laitos osallistuu tuotteen ominaisuuksien ja valmistuksen laadunvalvonnan varmentamiseen. AoC-luokassa 4 riittää, että valmistaja itse vakuuttaa tuotteen ominaisuuksien täyttävän standardin vaatimukset. Muissa luokissa edellytetään toimenpiteitä sekä valmistajalta (esim. dokumentoitu laadunvalvonta, tehtaalta säännöllisesti otettavat näytteet) että kolmannelta osapuolelta (esim. laadunvalvonnan varmennus).

Rakennustuoteasetus, jolla säädetään muun muassa CE-merkinnän käyttämisestä rakennustuotteissa, korvaa rakennustuotedirektiivin. Asetus kokonaisuudessaan tulee sellaisenaan voimaan kaikissa EU-maissa 1.7.2013.

 

Lyenteitä, lähde RTT

EN-standardi: eurooppalainen standardi

hEN-standardi: CE-merkinnän perusteena käytetty rakennustuotteiden harmonisoitu tuotestandardi

Liite ZA: hEN:n informatiivinen liite, jota CE-merkinnässä on noudatettava

ETA: valmistaja ja tuotekohtainen eurooppalainen tekninen arviointi (hyväksyntä), jonka perusteella valmistaja voi CE-merkitä rakennustuotteensa, kun tuotteelle ei ole hEN:ää

EAD: rakennustuoteasetuksen mukainen eurooppalainen arviointi-asiakirja, jonka pohjalta ETA voidaan laatia

ETAG: rakennustuotedirektiivin mukainen eurooppalainen tekninen hyväksyntäohje, jonka pohjalta ETA voidaan laatia

CUAP: yhden tai muutaman valmistajan rakennustuotteelle laadittu rakennustuotedirektiivin mukainen erillishyväksyntäohje, jonka pohjalta ETA voidaan laatia

AVCP: rakennustuoteasetuksen mukainen suoritustason pysyvyyden ja vakauden arviointi ja varmennusjärjestelmä, joka kertoo tuoteryhmäkohtaisesti, missä määrin kolmas osapuoli (ilmoitettu laitos) osallistuu rakennustuotteen ilmoitettujen ominaisuuksien varmennukseen (käytännössä sama kuin AoC)

AoC: rakennustuotedirektiivin mukainen vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettely (käytännössä sama kuin AVCP)

DoP: rakennustuoteasetuksessa määritetty suoritustasoilmoitus, joka kertoo tuotteen ilmoitetut ominaisuudet hEN:n tai ETAn mukaisesti selvitettynä, varmennettuna ja ilmoitettuna

CE-merkintä: osoittaa rakennustuotteelle, että tuotteen DoPissa ilmoitetut ominaisuudet on selvitetty, varmennettu ja ilmoitettu hEN:n tai ETAn mukaisesti

CEN TC: eurooppalaisen standardisointijärjestön tekninen komitea, jossa eurooppalaiset standardit valmistellaan

REACH: EU:n asetus N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista

19
maalis

Onko Suomella varaa jättää vuosittain noin puolen miljardin euron arvoista uusiutuvaa raaka-ainetta käyttämättä?

Suomessa jää jopa 40 miljoonaa kuutionmetriä vuosittain syntyvää uutta metsän kasvua hyödyntämättä. Tässä on paljon raaka-ainepotentiaalia niin bioperäisen uusiutuvan energiatuotannon kuin mekaanisen puutuoteteollisuudenkin tarpeisiin. Tulevaisuudessa raaka-aineen ekologisuus ja uusiutuvuus on entistä tärkeämpi perusta myös rakennusalalla. Tähän liittyy puurakentamisen merkityksen uudelleen arviointi kotimarkkinoilla, jossa se tarkoittaa katseen kääntämistä puurakentamiseen ja aivan erityisesti puukerrostalorakentamiseen ja suureen korjausrakentamistarpeeseen.

Eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Mauri Pekkarinen odottaa puurakentamisesta Suomeen isoa menestystarinaa. Ex-elinkeinoministeri näkee puutuotealan ja puurakentamisen kehittämisessä paljon mahdollisuuksia sekä viennin edistämisessä että korvaavien työpaikkojen synnyttämisessä paikkakunnille, missä metsäteollisuus on lakkauttanut tehtaita. Pekkarinen vaatii valtiovallan ja teollisuuden vahvan yhteistyön jatkamista sitoutumalla puutuotealan tuotannon jalostusarvon ja viennin kasvattamiseen. Tämä ei tapahdu Pekkarisen mukaan kustannuksia karsimalla, vaan uusilla asiakasratkaisuilla, tuotteilla ja palveluilla.

Lue Pekkarisen juttu puurakentamisen tulevaisuuden mahdollisuuksista osana tilanteen ratkaisua Puuinfon sivuilta »

15
maalis

EU raamittaa suomalaista metsäpolitiikkaa, vaikka unionille ei edes ole yhteistä metsäohjelmaa!

Forest.fi -sivuilla uutisoidaan: Helmikuussa julkisuuteen tulleet pienpuun energiatuen hankaluudet ovat vain yksi esimerkki siitä, miten Euroopan unioni vaikuttaa Suomen metsäasioihin.

Euroopan unionilla ei ole yhteistä metsäpolitiikkaa eikä valtuuksia sellaisen kehittämiseen. Komissiolla on silti halua ja lihaksia vaikuttaa siihen, mitä Suomen metsäsektorilla tapahtuu. Hyvä esimerkki tästä on helmikuussa kuultu tieto siitä, ettei pienpuun energiatuki olisi menossa läpi unionissa alun perin esitetyssä muodossa.

Lue Krista Kimmon artikkeli »

7
maalis

Luontokeskus Haltia tehdään kokopuisista CLT -elementeistä

YLE:n sivuilla uutisoitiin 6.3.2012:

Luontokeskus Haltian puuelementtien asentaminen on alkanut. Nuuksioon nouseva luontokeskus on ensimmäinen ristiinlaminoiduista elementeistä tehtävä julkinen rakennus Suomessa.

Nuuksion kansallispuiston kupeeseen valmistuu kuluvan vuoden lopulla Haltian luontokeskus.

Muun muassa näyttely-, auditorio- ja luontokoulutiloja sekä oheispalveluja sisältävä, maamme luontoa esittelevä luontokeskus on luonnollisesti puurakennus.

– Siellä on hissikuiluja ja välipohjia myöten kaikki puuta. Se puu tuntuu ja näkyy kävijöille myöskin joka puolella tässä rakennuksessa. Runsas puun käyttö on rakennuksen yksi erikoisuus, sanoo Nuuksiokeskus Oy:n toimitusjohtaja Timo Kukko.

Katso koko uutinen YLEN sivuilta »

6
maalis

Pientalo kautta aikojen -kilpailu käynnistynyt

Puuinfon sivuilla kerrotaan tänään (6.2.2012) uudesta puutalokilpailusta. Jos tiedätte hyvän kohteen, niin osallistukaa ihmeessä.

Puuinfo ja Glorian koti järjestävät yhteistyössä kaikille avoimen Pientalo kautta aikojen -kilpailun. Kilpailukohteet voivat olla pien- tai vapaa-ajantaloja, joissa puu on merkittävässä roolissa. Voittajan valinnassa tärkeitä kriteereitä ovat arkkitehtuurin tasokkuus ja ekologisuus sekä sisustuksen kiinnostavuus.

Lue juttu »

27
helmi

Tapani -myrsky poiki ennästysmäärän hirsikehikkotilauksia Mellilän hirsityölle

Kuten jo aiemminkin YLE Areenan linkistä voi katsoa, niin monet maakunnan isännät ovat päättäneet pienentää Tapani -myrsyn aiheuttamia vahinkoja metsissään teettämällä tuulenkaatopuista hirsikehikkoja. Mellilän Hirsityön toimitusjohtaja Tomi Erlundin idea on näin saanut hyvän vastaanoton ja firmalla onkin nyt – muuten vuoden hiljaisempana aikana – tilauksessa parisensataa hirsitaloa. Monikaan muu hirsitalotehdas ei tarjoa sellaista palvelua, jossa asiakkaan puista tehdään talo.

Lue Turun sanomien uutinen »

22
helmi

Metsäkeskuksen puutuotealan kehittämishankkeissa henkilöstön lisäystä

Suomen metsäkeskuksen julkisten palveluiden Lounais-Suomen yksikössä lisättiin henkilöresursseja uuden valtakunnallisen RakPuuCe -hankkeen käynnistymisen vuoksi. Puutuoteasiantuntija Jouni Silvast siirtyy maaliskuun alusta kokopäiväisesti uuden hankkeen palvelukseen ja hoitaa tehtäviään Metsäkeskuksen Lappeenrannan toimipisteestä.

Silvastin tilalle puutuoteneuvojan tehtäviä hoitamaan saatiin määräajaksi kaarinalainen Niina Numminen. Hän on pihamökkejä ja OK – taloja valmistavan Piispanristin Saha Oy:n toimitusjohtaja ja hän tuntee henkilökohtaisesti lukuisia alan yrittäjiä maakunnassa. Puutuoteneuvojan pesti ei vaikuta mitenkään PRS:n toimintaan.

Numminen on markkinoinnin ammattilainen ja hänellä on kokemusta vientikaupoista Tanskaan ja muihin EU – maihin sekä Etelä-Koreaan. Hän on toiminut myös useita vuosia Varsipuu ry:n hallituksessa ja sen puheenjohtajana toimitusjohtajan tehtäviensä ohella. Numminen jatkaa edelleen Piispanristin Sahan toimitusjohtajana ja yrityksen markkinoinnista vastaavana. PRS:n hyvässä kasvussa olevasta tuotannollisesta toiminnasta vastaa Niinan veli, Karl Sjöholm, joka on ollut aktiivisesti mukana yhtiössä jo useita vuosia.

Niina Numminen on alan yrittäjänä tervetullut vahvistus metsäkeskuksen puutuotehankkeen neuvonta- ja alueen yritysten markkinoinnin edistämistoimintaan. Piispanristin Sahallekin on palkattu lisähenkilöstöä vastaamaan kasvavaan kysyntään erityisesti puutalokaupan alalla.

Puutuote- sekä RakPuuCe – hankkeen projektipäällikkönä jatkaa Mikko Peltovirta metsäkeskuksen Lounais-Suomen yksikössä.

20
helmi

Espoon, Aalto-yliopiston ja TEM:in puurakentamishanke – merkittävä harppaus puurakentamisen edistämiseksi

Puuinfo uutisoi 20.2.2012:

Työ- ja elinkeinoministeriön, Aalto-yliopiston ja Espoon kaupungin yhteistyötä puurakentamisen ja puutuotealan kehittämiseksi pidetään merkittävänä konkreettisena hankkeena, jossa yhdistetään tiedettä, teknologiaa, designia, arkkitehtuuria energiatehokkaaseen tulevaisuuden rakentamiseen. Työ- ja elinkeinoministeriön asettaman puurakentamisohjelman kehittämispäällikkö Markku Karjalainen luonnehtii aiesopimusta puurakentamisohjelman tavoitteiden kannalta tervetulleeksi ”jytkyksi”, jollaisia esimerkkejä Suomi nyt tarvitsee. – Tässä luodaan puurakentamiselle laaja-alaista osaamispohjaa, hyväksyttävyyttä ja läpimurtoa merkitsevää brändiä, jolla on merkitystä koko puutuoteteollisuudelle.

Toteutuessaan Espoon Otaniemen, Tapiolan ja Keilanimen alueelle suunniteltu hanke kasvaa Suomen suurimmaksi puurakentamishankkeeksi. Sen puitteissa on lähivuosina tarkoitus toteuttaa laajaa uudis-, täydennys- ja korjausrakentamista, jonka kokonaisarvoksi arvioidaan viisi miljardia euroa. Yhteistyön tavoitteena on kehittää modernia suomalaista puurakentamista ja koko puutuotealaa sekä siihen liittyvää monialaista osaamista yhdistämällä puuarkkitehtuuria, korkealuokkaista muotoilua, resurssi- ja energiatehokkuutta, kysyntä- ja käyttäjälähtöistä innovaatiotoimintaa sekä tehokasta kaupallistamista ja markkinointia.

Kehittämispäällikkö Markku Karjalaisen mukaan hanke on jo aiemmin lähtenyt liikkeelle Espoon kaupungin ja Aalto yliopiston kampusalueen kehittämistä koskevasta yhteistyösopimuksesta. – Puurakentamiseen keskittyvä hanke on luontevaa, kun Aalto yliopistolla on puutekniikan, puurakentamisen, arkkitehtuurin ja designin opetusta. Kampuksesta voidaan kehittää puurakentamisen monialainen näyteikkuna, jossa yhdistyy hajallaan olevan alaa palvelevan tutkimus- ja opetustoiminnan osaaminen.

Lue koko tiedote »

15
helmi

Suomen suurin puurakentamisen hanke käynnistyy Espoossa

Puurakentamista aletaan vauhdittaa Aalto-yliopiston, Espoon kaupungin ja työ-ja elinkeinoministeriön yhteistyöllä. Espoossa käynnistyy Suomen suurin puurakentamishanke, josta aiesopimus allekirjoitetaan tänään.

Puurakentamisen pilottihenke aloitetaan Espoon Otaniemestä, Tapiolasta ja Keilaniemestä. Tarkoitus on uudisrakentaa, korjata ja täydennysrakentaa viidellä miljardilla eurolla lähivuosina.

Lue Kauppalehden uutinen »