27
huhti

Metsäteollisuus tuottaa 70 % Suomen uusiutuvasta energiasta

Metsäteollisuus ry:n tiedote PERJANTAI 27 HUHTIKUUTA 2012

Elinkeinoministeri Jyri Häkämies Metsäteollisuus ry:n kevätkokouksessa: Vientiteollisuus saatava nopeasti kasvuun

 

”Suomen kauppatase oli viime vuonna heikoin 35 vuoteen, ja sen oikaisemiseen tarvitaan menestyvää vientiteollisuutta. Suomi on saatava nopeasti kasvuun, mikä tukee työllisyyttä ja suomalaisten hyvinvointia”, korosti elinkeinoministeri Jyri Häkämies tänään pidetyssä Metsäteollisuus ry:n kevätkokouksessa Helsingissä.

”On ilahduttavaa, että hallituksen päättämä energiaveroleikkurin laajentaminen ja käyttöönoton aikaistaminen vuoden 2012 alusta on jo nyt tuonut metsäteollisuuden tuotantoa takaisin Suomeen. Tämä osoittaa, että teollisuuspolitiikalla on merkitystä”, sanoo Häkämies.

Häkämiehen mukaan myös taannoisessa kehysriihessä päätetyt hankkeet, esim. raakapuu-terminaaliverkoston rakentamisesta ja itärajan rataliikenteen sujuvuuden parantamisesta tukevat metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä. Suomen vientiteollisuutta uhkaa kuitenkin merkittävä kuljetuskustannusten nousu vuonna 2015, mikäli rikkidirektiivi astuu tuolloin voimaan pohjoisilla merialueilla.

”Suomen hallitus jakaa vientiteollisuuden huolen merikuljetuskustannusten huomattavasta noususta. Tukiaikaa rikkidioksidia vähentäville investoinneille tulisikin pidentää. Hallitus tutkii myös mahdollisuutta ottaa käyttöön tukimuoto, jossa rikkidirektiivistä kärsivä teollisuudenala, kuten metsäteollisuus saa kompensaatiota”, sanoo elinkeinoministeri Häkämies.

”Suomen hallitus on ajanut aktiivisesti rikkidirektiivin voimaantulon lykkäystä. Sen lisäksi on selvitettävä kaikki mahdolliset lievennyskeinot ja muut tavat, joilla voidaan alentaa metsäteollisuuden kustannustaakkaa. Lisäksi tulee luopua jo päätetystä, päästöttömälle sähköntuotannolle suunnattavasta windfall-verosta, joka lisää metsäteollisuuden kustannuksia entisestään”, ehdottaa Metsäteollisuus ry:n puheenjohtaja Juha Vanhainen.

 

Suomesta biotalouden kärkimaa

Haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta metsäteollisuudessa uskotaan vahvasti tulevaisuuteen ja toimialan kykyyn uudistua. Metsäteollisuus ry on tänään päättänyt osallistua Työ- ja elinkeino-ministeriön ja Tekesin yhteishankkeeseen, jonka päämääränä on edistää kestävää taloutta Suomessa.

”On erinomaista, että Metsäteollisuus ry sitoutuu omalla toiminnallaan edistämään kestävän, vähähiilisen talouden toteutumista”, sanoo ministeri Häkämies.

”Suomella on hyvät mahdollisuudet kehittyä biotalouden kärkimaaksi, sillä meillä on käytössämme mittavat metsävarat. Puu uusiutuvana ja kierrätettävänä raaka-aineena tarjoaa merkittäviä kasvumahdollisuuksia muun muassa puurakentamisen, kuitupakkausten sekä biopolttoaineiden ja biokomposiittien osalta”, korostaa puheenjohtaja Vanhainen.

Metsäteollisuus on jo tällä hetkellä merkittävä biotalouden toimija. Ala tuottaa noin 70 prosenttia Suomen uusiutuvasta energiasta. Tehtaiden käyttämästä sähköstä noin 80 prosenttia on hiilidioksidivapaata ja puusta jalostetaan yhä monipuolisempia tuotteita.

 

Lisätietoja:
puheenjohtaja Juha Vanhainen, Metsäteollisuus ry, puh. 020 4621 343

Internet: www.metsateollisuus.fi
Twitter: http://twitter.com/metsateollisuus
www.lastuja.fi

Suomi on maailman 6. suurin sellun, paperin ja kartongin tuottaja sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 200 000 suomalaista. Alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan ja jopa 500 000 suomalaista on alan taloudellisen jalanjäljen piirissä. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Tilaa metsäteollisuuden uutiskirje – tuoreimmat uutiset ja taustat alalta nopeasti suoraan omaan sähköpostiisi. Tilaa osoitteessa www.metsateollisuus.fi / Uutiset 3 minuutissa!

23
huhti

RakPuuCe – hankkeen kolmen päivän CE – merkintäkurssi tuottaa konkreettista tulosta yritysten käyttöön

Tampereen tehokurssilta 13 yritystä valmiina ottamaan CE – merkinnän käyttöönsä

Suomen metsäkeskuksen RakPuuCe – hankkeen tietoisku -koulutuksia on pidetty jo kahdeksalla paikkakunnalla; viimeksi 17.4. Iissä ja 19.4. Utajärvellä. Tilaisuuksiin on osallistunut yhteensä lähes sata henkilöä.

Ensimmäinen kolmen päivän tehokurssi pidettiin Tampereella yhteistyössä Puusta elinvoimaa – hankkeen kanssa. Kurssille osallistui 18 henkilöä. RTT:n CE – merkintätyöryhmässä hyväksyttyjen ja hankkeen laatimien malliyritysmanuaalinen pohjalta toteutetun ryhmäkoulutuksen aikana sai kahdeksan yritystä suoraan otettua käyttöönsä CE – merkinnän. Yritykset olivat pääasiassa höyläämöitä, joiden tuotteet kuuluvat AoC – luokkaan 4.

FPC – manuaalin sai heidän lisäkseen valmiiksi viisi yrittäjää AoC – luokassa 2+. He katsovat, lähtevätkö hakemaan ilmoitetun laitoksen (Inspecta Oy tai VTT Expert Services oy) alkutarkastusta ja CE – merkintää. Loput 5 yrittäjää kävivät hakemassa tiedot, ettei heidän tuotteilleen ole harmonisoitua standardia, eikä siten CE – merkintäpakkoa. Hyvä tieto on sekin.

Maaseuturahaston rahoittamana Suomen metsäkeskus pystyy toteuttamaan koulutuksen hyvin edullisesti 50 euron päivähintaan. RakPuuCe – hanke järjestää myös sertifioituja viiden päivän mittaisia Insta 142 – lujuuslajittelukursseja samaan opetuspäivähintaan. Lujuuslajitteluoikeus ja tunnus ovat kantaviin rakenteisiin tulevan rakennuspuutavaran CE – merkinnän käyttöönoton ehdoton perusedellytys. Tällä viikolla (17) lujuuslajittelukurssi on käynnissä Liperissä. Kursseilla voi käydä myös uusimassa vanhentuneen lupansa 1 – 3 päivän täydentävällä koulutuksella ja/tai lajittelukokeilla.

Lisätietoa koulutuksesta antavat metsäkeskuksen puutuoteasiantuntijat Jouni Silvast (040 525 3204, jouni.silvast(at)metsakeskus.fi) ja Mikko Peltovirta (040 525 3103, mikko.peltovirta(at)metsakeskus.fi.

14
huhti

Markku Karjalainen Rakennuslehdessä: ”Jos puukerrostalorakentamisen läpimurtoa ei nyt tapahdu, sitä ei tapahdu minun elinaikanani. Sitten voi tunnustaa, että tämä on surkea ala, me olemme juntteja, emmekä saa asioita eteenpäin”

Rakennuslehden artikkelissa 5.4.2012 työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallista puurakentamisohjelmaa vetävän Markku Karjalaisen mukaan puukerrostalorakentamisella on nyt vihonviimeinen sauma läpimurtoon.

Varsinaissuomalaisillekin hyvin tuttu Markku Karjalainen on tehnyt pitkän työrupeaman puurakentamisen edistämiseksi Modernien puukaupunkihankkeiden synnyttäjänä. Vaikka leipätyönä onkin ollut puun käytön edistäminen rakentamisessa, ei mies kuitenkaan ole mikään ”puutalebani”, vaan ymmärtää myös niin sanotun hybridirakentamisen edut.

Lue Rakennuslehdestä 5.4.2012 kopioitu sivu »»

14
huhti

Turun Linnanfältin moderni puukaupunginosa toteutetaan korkeampana kuin alunperin kaavailtiin

Vuoden hiljaiselon ja kaavoitusrauhan jälkeen tänään Turun Sanomat uutisoi Linnanfältin puukaupunginosan myönteisestä etenemisestä. Alueelle rakennetaan nelikerroksisiakin puukerrostaloja, joiden pysäköintitilat tulevat maan alle. Myös vanhat säilytettäväksi määrätyt rakennukset kunnostetaan ja vanha hevosratikkatalli muutetaan rivitaloasunnoiksi.

Lue uutinen »»

12
huhti

RunkoPes: Puurakentamisen merkittävä puute poistuu – alalle vihdoin yhtenäinen avoin standardi

Puuinfo (10.4.2012)

Puutuoteteollisuuden käynnistämän teollisen puuelementtirakentamisen yhtenäisen mitoitus- ja liitosjärjestelmän, RunkoPES (PuuElementtiSysteemi) -teollisuusstandardin laatiminen on loppusuoralla ja halukkaille valmiina käytettäväksi. PES- järjestelmän kehitystyö on osa Finnish Wood Research Oy:n laajempaa Teollisen puuelementtirakentamisen tutkimushanketta (TEPUTU). Tähän asti yhtenäisen järjestelmän puuttuminen on ollut teollisen puurakentamisen kehityksen hidaste. ”Tämä poistaa alalta merkittävän puutteen, kun vihdoin saadaan yhtenäinen standardi”, arvioi Puutuoteteollisuus ry:n toimitusjohtaja Mikko Viljakainen. Elinkeinoministeriön puurakentamisohjelman kehittämispäällikkö Markku Karjalainen uskoo avoimen standardin vauhdittavan teollisen puurakentamisen läpimurtoa.

Lue koko artikkeli Puuinfon sivuilta »»

29
maalis

Woodpoliksen tiimi voitti Rauman Papinpellon tontinluovutuskilpailun

Eilisessä Puuinfon puurakentamisen seminaarisarjan viimeisessä tilaisuudessa Vantaan Heurekassa asuntoministeri Häkämies julisti Rauman Papinpellon puukerrostalokorttelin tontinluovutuskilpailun voittajan. Voittaja oli kuhmolaisen Woodpoliksen tiimi, jonka arkkitehtinä oli Kimmo Lylykangas, joka on aiemminkin puurakentamisen suunnittelukilpailuissa menestynyt.

Lue uutinen Kuhmolaisen sivuilta »

29
maalis

Puurakentamisen maakuntakiertue tavoitti liki 2400 alan ammattilaista

Kiinnostus puurakentamista kohtaan on lisääntynyt kuntapäättäjien, kaavoittajien, rakennuttajien, arkkitehtien ja rakentajien keskuudessa. Tämä näkyi 28.3.2012 Vantaalle päättyneessä Puurakentamisen RoadShow2012 -seminaarisarjassa, joka keräsi helmi-maaliskuussa 13 paikkakunnalla yhteen lähes 2 400 rakennusalan ammattilaista. Vantaalla Heurekassa pidetty kiertueen päätösseminaari veti paikalle lähes 250 puurakentamisesta kiinnostunutta.

Lue tiedote kokonaan Puuinfon sivuilta »

26
maalis

TS: Myrskun kaatamat puut aiheuttavat rahtisahureille työpaineita

Siirrettävän pyörösahan omistajista suuri kysyntä

Kotimaa | Turun Sanomat 25.3.2012 19:38

Tapaninpäivä teki auralaisesta Veli-Pekka Kitulasta kysytyn miehen. Kitula hankki parikymmentä vuotta sitten ensimmäisen siirrettävän pyörösahan, ja tänä vuonna töitä riittää harvinaisen pitkälle kevääseen. Sahureilla on kiire, sillä tuhansittain myrskyjen kaatamia puita on sirkkelöitävä laudaksi kevään aikana. Sahattavaa on ollut tänä keväänä niin paljon, että monet pitävät sahansa paikallaan ja puunomistajat tuovat tukkinsa sirkkelin luo. Kitula on harvinaisuus. Hän kuljettaa traktorin perässä pyörösahaansa tilalta toiselle.

Metsäkeskuksen puutuoteasiantuntija Mikko Peltovirta sanoo alan hiipuvan. Reilun vuoden päästä voimaan tuleva CE-merkintäpakko vain vauhdittaa alamäkeä.

– Kun vuonna 1993 tein graduani Vakka-Suomen piensahauksesta, silloin alueella oli 75 sahuria. Jos nyt tekisin samaa, löytyisi korkeintaan 15–20, Peltovirta sanoo.

Luin lehtijutut aamulla ja huomasin, että toimittajalle antamaani tausta-aineistoa ja sanomisiani oli tulkittu jonkin verran valikoidusti siitä näkökulmasta, että tuleva CE -merkintä olisi ratkaiseva piensahurien ammattikunnan hiipumiseen. Taustalla on paljon muitakin syitä, kuten sahaajakunnan ”ukkoutuminen” ja jatkajien puute. Toisaalta viimeisten 20 vuoden aikana omatoiminen asuintalojen ja esimerkiksi maatalousrakennuksian rakentaminen on vähentynyt merkittävästi. Siihen on edelleen omat syynsä.

CE -merkintäpakon pakolliseksi tuleminen ei tietenkään helpota piensahojen tai -höyläämöjen toimintaa, vaan asettaa toiminnalle uudet haasteet. Ne jotka haluavat jatkaa ammattilaisina alalla, hakeutuvat kyllä koulutukseen ja ryhtyvät tuotteensa merkitsemään. Samalla tulee laitoksen laadunvalvonta tarkistetuksi. Siitä on hyötyä monelle yrittäjälle.

Mikko Peltovirta 26.3.2012

26
maalis

Uuteenkaupunkiin rakennetaan uusi maalämmöllä varustettu puutalokortteli

Viikaisten kortteliin uusi ilme – Rakentaminen alkaa Rautilantien varrelta tänä keväänä

Uudenkaupungin Sanomat 24.3.2012 00:01:30

Viikaisten korttelin rivitalojen rakentaminen alkaa vielä tänä keväänä. Suunnitelmissa ja kaavoituksessa on korostunut vanhan puutalokaupungin naapuruus, joten talot rakennetaan kiinni katulinjaan. Rakennusten julkisivut ovat puuta, kantavat rakenteet puuta ja betonia. Lasitetut parvekkeet aukeavat sisäpihan puolelle.

Kortteli on ensimmäinen suurempi rakennuskohde Uudessakaupungissa, jossa toteutetaan maalämpöä. Viiden talon lämmitys edellyttää 1800 metrin keräilyputkistoa, joka käytännössä merkitsee kymmentä 180 metrin porausreikää. Reiät yhdistetään toisiinsa maan alla, joten pihamaankäyttöä putkisto ei häiritse. Maalämpö, joka energiana on ilmaista, alentaa lämmityskustannuksia huomattavasti, yli 60 prosenttia suoraan sähkölämmitykseen verrattuna.

– Investoinnin on laskettu maksavan itsensä takaisin muutamassa vuodessa, toteaa johtaja Teppo Varpe aluetta rakentavasta yhtiöstä Varpe Oy:stä.

Lue uutinen Uudenkaupungin Sanominen nettisivuilta »»»

23
maalis

RakPuuCe -hankkeen ensimmäinen kolmen päivän tehokurssi Tampereelle 30.3. – 3.4.

RakPuuCe -hankkeen ensimmäinen kolmen päivän tehokurssi Tampereelle 30.3. – 3.4.

Pirkanmaan Elinvoimainen Puuverstas -hankkeen vetäjä Eveliina Oinas lähti nopeasti yhteistyöhön Suomen metsäkeskuksen RakPuuCe -hankkeen kanssa. Viime vuoden puolella pidetyn tiedotustilaisuuden ja lujuuslajittelukurssin jälkeen on kuukauden vaihteessa pidettävään CE -merkinnän käyttöönottokoulutukseen ilmoittautunut 18 yritystä. Kiitämme Eveliinaa tehokkaasta yhteistyöstä ja järjestelyistä.

 

Koulutustilaisuudet ja yhteistyö alueellisten kehittäjien kanssa

Koulutustilaisuuksien järjestämisessä olemme tehneet yhteistyötä PuuSuomi – verkon toimijoiden sekä alueellisten kehittämistahojen kanssa. Yhteistyö on tarkoittanut käytännössä sitä, että paikallinen toimija on järjestänyt koulutukseen soveliaat tilat sekä paikallisen yrityskentän tuntevana laittanut myös yritykselle kutsut koulutuksesta. RakPuuCe – hankkeella on valmiudet maksaa aiheutuneet kohtuulliset kulut tilavuokrista sekä kahvi/purtava – tarjoiluista. Hanke joutuu keräämään yksityisrahoitusosuutena yrityksiltä 50 € maksun / yritys / koulutuspäivä.

Yritys saa koulutuksen lisäksi koulutusmateriaalin sekä toisessa koulutusosiossa valtakunnallisessa CE – merkintätyöryhmässä hyväksytyn FPC – manuaalin mallin täydennettäväksi yrityksen omilla tiedoilla. CE – merkintätyöryhmää vetää Rakennustuoteteollisuus RTT:n Antti Koponen ja siihen kuuluvat edustajat Ympäristöministeriöstä, ilmoitetuista laitoksista Inspecta Oy:stä ja VTT:ltä, Sahayrittäjät ry:stä, Suomen Sahat ry:stä, Työtehoseura TTS:sta, Puuteollisuusyrittäjät PTY ry:stä sekä Varsipuu ry:n kouluttajajaostosta ja RakPuuCe – hankkeen puutuoteasiantuntijat.

Varsipuukouluttajille ja RakPuuCe – hankkeelle annettiin tehtäväksi laatia koulutuspaketit ja merkinnän hankkimisprosessissa välttämättömät niin sanotut malliyrityksen sisäisen tuotannon laadunvalvontakäsikirjat, eli FPC – manuaalit lujuuslajitellun rakennesahatavaran sekä massiivipuupaneelien, verhous- ja lattialautojen osalta, joiden CE – merkintäkoulutukseen hanke on keskittynyt.

Kyseessä on siis valmis paketti hoitaa CE – merkinnän vaatimukset. Jos koulutuksen jälkeen vielä jotkut yksittäiset yrittäjät tarvitsevat yrityskohtaista sisäistä neuvontaa, voidaan se toteuttaa mahdollisuuksien mukaan paikallisten, esimerkiksi ESR – rahoitteisten, koulutushankkeiden avulla.

Hankesuunnitelman mukaan koulutus CE – merkinnän osalta menee niin, että RakPuuCe – hanke tarjoaa ryhmäkoulutuksina 1. ja 2. koulutusosiot. Kokemuksen perusteella voimme sanoa että tämä ei aina riitä. Joku taho, joko yksityinen konsultti tai paikallisen ESR – hankkeen kouluttajan on usein mentävä vielä viimeistelemään koulutus. Tässä tapauksessa se tarkoittaa asiakirjojen täyttämisapua mm. alkutarkastuksen, vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen sekä etenkin FPC -manuaalin osalta. RakPuuCe – hanke ei voi näitä yrityskohtaisia toimenpiteitä tehdä yrityksessä. Hankkeen rahoitus on myönnetty ryhmäkoulukseen.

 

Valtakunnallisten maaseutuhankkeiden koordinaattorin näkemys yhteistyön toteuttamisesta

Ajatuksena näissä valtakunnallisissa maaseutuhankkeissa on toimia yhteistyössä alueellisten hankkeiden kanssa siten, että valtakunnallinen toiminta täydentää tarvittaessa alueellista toimintaa niillä alueilla, joilla alueellisia hankkeita on käynnissä ja toisaalta valtakunnallinen toiminta mahdollistaa resurssien suuntaamisen sellaisille alueille, joilla omaa hanketta ei ole käynnissä. Tavoitteena tulee olla yritysten tasapuolinen kohtelu koko maassa. Valtakunnallisten hankkeiden toteuttajille olemme antaneet ohjeeksi, että kilpailutilannetta alueellisten hankkeiden kanssa on syytä välttää. Ymmärtääkseni koulutuksille on valtakunnallisesti kysyntää olemassa eri puolilla maata, joten tämän tyyppisen tilanteen syntyminen ei liene näköpiirissäkään.

Yhteistyötä olisi hyvä lähteä rakentamaan RakPuuCe – hankkeen Jouni Silvastin ehdottaman mallin pohjalta, eli valtakunnallinen hanke saisi paikallisilta toimijoilta apua koulutuksen markkinointiin alueella ja ensimmäisessä vaiheessa yritykset saisivat RakPuuCe – hankkeen toteuttamana ryhmäkoulutusosiot. Ryhmäkoulutusten jälkeen paikallinen ESR- tai vastaava hanke voisi tarjota ryhmäkoulutuksiin osallistuneille yrityksille asiantuntija-apua CE -merkintäprosessin loppuun saattamiseksi, mikäli kyseisen hankkeen rahoitus mahdollistaa tämän tyyppisen toiminnan. Valtakunnallisella hankkeellahan ei voi yrityskohtaisia toimenpiteitä lähteä tekemään. Selkeintä on pitää nämä prosessit hallinnollisesti ja taloudellisesti toisistaan irrallisina, jotta vältytään mahdolliselta päällekkäiseltä tuelta.

 

Koulutustilaisuuksien järjestäminen

RakuPuuCe – hanke järjestää koulutuksia eri alueilla tarpeen ja kysynnän mukaan. Ensimmäiset vapaat ajat koulutukselle ovat viikolla 16 (16,17,19 ja 20 pv). Viikolla 18 ja 20 löytyy myös vapaata. Puutuotteiden CE – merkinnän koulutus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen asiaan johdattava osio, jossa yritykset saavat tuhdin paketin CE – merkinnän perusteista tuoteryhmä, tuote ja yritystasolla. Osiossa käydään läpi yritysten valmistautumista CE – merkintään, CE – merkintään siirtymistä, miten CE – varmennus tehdään eri AoC- luokissa, CE – merkinnän kustannuksista sekä FPC – manuaalin (tehtaan tuotannon valvonnan käsikirjan) tekemistä yleisellä tasolla. Ensimmäinen ns. ”herättely” osio on ollut kestoltaan n. 4-6 h, riippuen ryhmän koosta ja kuinka yrittäjillä sekä tuotekohtaiseen esitykseen kuulijoilla on valmiudet osallistua. Osa yrittäjistä pystyy ensimmäisen osion jälkeen hoitamaan CE – merkintäprosessin itsenäisesti.

Toisessa koulutusosiossa (2 päivää) jokainen koulutukseen osallistuva yritys tekee oman yrityksen tuotteille FPC – manuaalin hEN -tuotestandardin määrittämän vaatimusten mukaisesti. Tämän koulutusjakson jälkeen yrityksellä on valmiudet sopia ilmoitetun laitoksen alkutarkastusta (jos tarvitaan) tai antaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen yrityksen valmistamille tuotteille. Mielellään mennään siten, että pidetään ensin ns. johdattava osio CE – merkintään ja sitten toisessa koulutusjaksossa opastetaan yrityksiä CE – merkinnän loppuun saattamiseksi.

Jos haluatte koulutuksen kevään aikana, niin kannattaa lyödä vaikka alustavasti jokin päivämäärä lukkoon. Ensimmäisen koulutusosiossa pitäisi olla kuulijoita vähintään kymmenen henkilöä.

 

Lujuuslajitteluoikeus on kantavan puurakennussahatavaran CE – merkinnän perusedellytys

Koska huomattavalta kohderyhmän yrittäjältä puuttuu lujuuslajitteluleimausoikeus tai vanha lupa on vanhentunut, RakPuuCe – hanke järjestää myös Inspectan sertifioimia viiden päivän Insta 142 lujuuslajittelukoulutuksia. Niissäkin koulutuspäivän hinta on 50 € osallistujaa kohden. Kurssin hyväksytysti suorittanut saa leimausoikeuden ja – tunnuksen, joka on voimassa kerrallaan viisi vuotta.

Ottakaa yhteyttä:

Jouni Silvast, puh. 040 525 3204, jouni.silvas(at)metsakeskus.fi tai Mikko Peltovirta, puh. 040 525 3103, mikko.peltovirta(at)metsakeskus.fi.