Ympäristöministeriö on tänään antanut uudet rakennusten paloturvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet, jotka tulevat pääosin voimaan 15.4.2011.

YM 6.4.2011: Puukerrostalorakentamista helpotetaan palomääräysten muutoksella

Rakentamisen palomääräyksiä muutetaan, jotta puukerrostalorakentaminen helpottuu. Ympäristöministeriö on tänään antanut uudet rakennusten paloturvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet, jotka tulevat pääosin voimaan 15.4.2011. Ministeri Vapaavuori on tuoreeltaan kertomassa asiasta torstaina 7.4. Turun Puurakentaminen on ekoteko -seminaarissa.

Määräysten muutoksella yksinkertaistetaan korkeiden puukerrostalojen paloteknistä suunnittelua. Uusien määräysten mukaan enintään kahdeksankerroksisia puurunkoisia asuin- ja työpaikkarakennuksia voidaan suunnitella taulukkoarvojen perusteella. Tähän saakka näin on voitu toteuttaa korkeintaan nelikerroksisia puukerrostaloja ja sitä korkeammat puukerrostalot ovat vaatineet yksilöllistä, tapauskohtaista suunnittelua. Luokkien ja lukuarvojen käyttöalueen laajentaminen nykyistä korkeampiin puukerrostaloihin helpottaa suunnittelua ja laajentaa puun käyttömahdollisuuksia rakentamisessa.

Lue ympäristöministeriön tiedote >>>

Comments are closed.