Varsipuun uutiset syyskokouksesta

Varsipuun sääntömääräinen syyskokous pidettiin Metsäkeskuksessa 10.12.2012.

 

Yleistä

Kokouksessa päätettiin ja vahvistettiin jo edellisissä kokouksissa päätetty yhdistyksen hallituksen muutos niin, että hallituksen muodostavat puheenjohtaja sekä kolme jäsentä. Tähän päädyttiin siitä käytännön syystä, että kuuden henkilön muodostaman hallituksen saaminen yrityskiireiden vuoksi on ollut usein vaikeaa ja on jouduttu hoitamaan tehtäviä puhelimitse ja/tai sähköpostilla. Samalla myös hallituksen jäsenen toimikausien rajoitus kahteen poistettiin.

Yhdistyksen toiminta on vilkastunut ja liikevaihtoverovelvolliseksi hakeutuminen oli oikea ratkaisu. Jäsenmaksun määräksi päätettiin 40 € plus ALV. Jäsenmaksu on kaikille sama ja samasta yrityksestä voi useampikin edustaja liittyä yhdistyksen jäseneksi. Vastineeksi kaikki jäsenet saavat Rakennussanomat – lehden ilmaiseksi ja jäsenet saavat lehteen ilmoitukset alennettuun hintaan. Yhdistys tulee myös jatkossa tukemaan jäseniään osallistumismaksuissa opintomatkoja ja kursseja tai muita tilaisuuksia järjestäessä. Lisäksi kaikki jäsenmaksunsa maksaneet saavat yhteys- ja tuotetietonsa ilmaiseksi www.varsipuu.fi – nettisivuille, joilla kuluvana vuonna on vieraillut yli 10 000 kävijää kuukausittain. Myös linkki jäsenen edustaman yrityksen omille kotisivuille tulee ilmaiseksi.

Ensi vuoden alkuun mennessä toteutetaan myös jo aiemmissa yleiskokouksissa esitetty käytäntö, että yhdistyksen nettisivuilla olevasta yritysluettelosta poistetaan kaikki ne yritykset, joilla on maksamattomia jäsenmaksuja. Listalta poistetut eivät saa myöskään mitään yhdistyksen jäsenetuja vastaisuudessa.

 

Leikataan huhuilta siivet

Todettiin myös, että ns. puskaradiossa on liikkunut virheellisiä väittämiä yhdistyksen sidonnaisuuksista tai taloudellisista yhteyksistä esimerkiksi Suomen metsäkeskuksen Lounais-Suomen aluetoimistoon. Päätettiinkin näin julkisesti tuoda esiin totuus ja ampua alas ilkeämieliset huhut:

– Varsipuu ry on täysin sitoutumaton puutuotealan yleishyödyllinen yhteistyö-, koulutus- ja markkinointijärjestö, eikä se saa, eikä ole koskaan saanut taloudellista tukea yhdistystoimintaansa metsäkeskukselta eikä mistään muualtakaan. Vuosina 1998 – 2007 Varsipuu ry hallinnoi muutamia maakunnallisia kehittämishankkeita, joista silloisten toimihenkilöiden palkkakulut ja hanketoiminnan kulut saatiin maksettua.

– Vuonna 2007 uuden EU – ohjelmakauden käynnistyttyä ei yhdistyksellä ollut riittäviä resursseja hanketoiminnan käynnistämiseen ja toteuttamiseen omalla riskillään, koska uuden kauden hankkeiden kulujen maksujen saamiseen rahoittajalta kului yleisesti parikin vuotta. Yhdistyksen toiminnan lopettaminenkin kävi tuolloin mielessä, mutta päätettiin kuitenkin jatkaa toimintaa ja nettisivujen ylläpitämistä talkoovoimin. Päätös oli oikea, kuten viimeiset kaksi vuotta ovat osoittaneet. Yhdistys pystyy rahoittamaan toimintansa jäsenmaksuin sekä erilaisia koulutuksia järjestämällä ja sitä kautta pystyy myös jäseniään tukemaan monissa kysymyksissä.

 

Uusi hallitus

Kuvassa alla Varsipuu ry:n puheenjohtaja Harri Kumpulainen

Vuonna 2013 Varsipuu ry:n hallituksen puheenjohtaja on Rakennussanomien päätoimittaja Harri Kumpulainen ja hallituksen jäsenet ovat Janne Heikka Auran Tecdoma Oy:stä, lasitusmestari ja puurakentaja Martti Haapanen, Mynä-Lasi ja Peili Mynämäestä sekä Metsäkeskuksen Niina Numminen Kaarinasta. Niina hoitaa myös yhdistyksen kirjanpidon ensi vuoden alusta alkaen.

 

Koulutustoiminta

Yhdistyksen koulutustoiminta lähti vauhdilla liikkeelle, kun se sai Inspecta Oy:ltä sertifioinnin Insta 142 – lujuuslajittelukoulutukselleen. Kevättalvella yhdistys voitti myös Suomen metsäkeskuksen RakPuuCe – hankkeen kilpailutuksen lujuuslajittelukurssien järjestämisestä. Lisäksi yhdistyksen koulutusjaoston opettajista puuteollisuusinsinööri Jorma Hentunen valittiin kilpailutuksen jälkeen em. hankkeen CE – merkintä ja FPC – manuaalien laatimisen asiantuntijaksi.

Kuluvan vuoden aikana Varsipuu ry:n kouluttajajaoston toteuttamien tilaisuuksien kautta on yhdistykselle kertynyt liikevaihtoa noin 45 000 euroa. Sillä on katettu kaikki yhdistyksen menot, kuten kouluttajien palkkiot matkakorvaukset, nettisivujen ylläpitomaksut ym. velvoitteet. Yhdistystoiminnalla ei tavoitella taloudellista voittoa, vaan tulot käytetään jäsenten etujen ajamiseen mm. koulutuksia ja opintomatkoja järjestämällä sekä jäsenyritysten toiminnasta tiedottamiseen.

 

Vuoden 2013 toimintaa

Ensi vuoden helmikuussa yhdistyksellä on pieni yhteisosasto Turun Rakentaminen ja Sisustaminen -messuilla. Sinne ilmoittautumisaika meni umpeen jo yli kuukausi sitten. Tässä taloudellisessa tilanteessa ei kovin moni halunnut Turun messuihin satsata; semminkin kun messukeskus ei enää suostunut antamaan Varsipuulle tiloja erikoishintaan, kuten aiempina vuosina oli tapahtunut.

Keväällä yhdistyksellä on yhteisosasto Helsingin OmaMökki – messuilla. Helsingin messujen neliöhinta on pienempi kuin Turussa ja kävijöitä siellä on neljä kertaa enemmän. Mahdollisesti tulevina vuosina pyritäänkin panostamaan vain yhteisosastoon Omamökki – messuille osallistumiseen.

Toukokuun alkuun on suunnitteilla opintomatka Hannoverin Ligna – messuille yhdessä Sahayrittäjät ry:n kanssa. Matka on alustavasti varattu ja sinne mahtuu mukaan 20 nopeinta ilmoittautujaa. Puolet Sahayrittäjistä ja puolet Varsipuu ry:stä.

Syksyllä tehdään perinteinen opintomatka Puu ja Bioenergiamessuille Jyväskylään. Muitakin opintomatkoja eri kohteisiin Suomessa ja lähinaapurimaissa voidaan toteuttaa tarpeen mukaan. Tätä helpottaa se, että yhdistyksen hallituksen jäsenellä on 10 hengen hyvätasoinen pikkubussi ja siten kustannukset saadaan pysymään kohtuullisina.

Koulutustoiminta jatkuu ja sen liikevaihdon odotetaan kasvavan edelleen tämän vuotiseen verrattuna.

Uudet jäsenet toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi Varsipuu ry:een!

Comments are closed.