Vapaavuoren työryhmän lausunto rakennusmääräysten muuttamiseksi

 

METSÄTEOLLISUUS RY:N TIEDOTE KESKIVIIKKO 1 JOULUKUUTA 2010

Uudistuvat rakentamisen palomääräykset tukevat puurakentamisteollisuuden kehittymistä Suomessa

 

Rakentamismääräyksiä pohtinut työryhmä luovutti raporttinsa ministeri Vapaavuorelle 1.12.2010.

 

Työryhmä esittää puun käyttömahdollisuuksien laajentamista kerrostaloissa kahdeksaan kerrokseen asti ja lukuisia muita merkittäviä parannuksia puun asemaan rakentamismääräyksissä.

 

Lue työryhmän raportti Ympäristöministeriön sivuilla
Puu on ekologinen ja turvallinen rakennusmateriaali

 

Rakentamismääräysten ja erityisesti palomääräysten uudistus antaa mahdollisuuden kehittää Suomeen kansainvälisesti kilpailukykyistä puurakentamista. Tämä luo edellytykset merkittävien esimerkkikohteiden rakentamisen kotimaahan. Ministeri Vapaavuoren käynnistämä puurakentamisen toimintaedellytyksiä vahvistava hanke tähtää eko- ja energiatehokkaaseen rakentamiseen, jonka tavoitteena on säilyttää nykyinen paloturvallisuustaso.

 

– Maailmanmittakaavassa suuntaa näyttävä puurakentamisteollisuus edellyttää merkittäviä investointeja, joita ei synny ilman selkeitä ja yksiselitteisiä rakentamismääräyksiä. Ministeri Vapaavuori on tarttunut keskeiseen puurakentamisen kehittämistä vaikeuttavaan haasteeseen ja hänen asettamansa työryhmä on tehnyt erinomaista työtä hakiessaan kysymykseen ratkaisuja. Työryhmän ehdotuksen mukaan olisi mahdollista käynnistää nelikerroksisien puutalojen rakentaminen ilman automaattista vesisammutusjärjestelmää ja ehdotus mahdollistaisi jopa kahdeksankerroksisten puurunkoisten kerrostalojen rakentamisen maahamme. Suomessa on jo vakiintunut pientalojen puurakentamisen kulttuuri, jota nyt voidaan laajentaa myös kerrostalojen sekä julkisten rakennusten rakentamiseen. Nämä muodostavat yhdessä rakennusalan suurimman volyymin, kertoo Metsäteollisuus ry:n liiketoiminta- ja innovaatiosektorin johtaja Antro Säilä.

 

Uudistus yhdenmukaistaa määräyksiä

 

Kerrostalojen runkojen lisäksi työryhmän ehdotus mahdollistaa puun käytön betonirunkoisten rakennusten ulkoverhouksissa ja ulkoseinärakenteissa sekä lisäkerrosten rakentamisen asuinkerrostaloihin. Puun käytön mahdollisuuksia parannetaan yhdenmukaistamalla hallimaisten rakennusten paloturvallisuusvaatimuksia. Lisäksi työryhmä yhdenmukaistaisi rakennusten paloturvallisuusvarustelua ja esittää tarkennuksia muun muassa tiiviiden ja matalien asuinalueiden rakennusten välisiin etäisyyssääntöihin.

 

Ympäristöministeriöllä on nyt avaimet kädessään, kun yksimielisen työryhmän laatimat ehdotukset etenevät viimeisteltäväksi asetusehdotukseksi. Automaattisen vesisammutusjärjestelmän vaatimusten, kantavien rakenteiden suojaverhousten mitoittamisen sekä puisten, massiivisten, kantavien seinärakenteiden kohtelua tulee vielä täsmentää.
Työryhmän mukaan eristemateriaalien teknisillä ominaisuuksilla on suuri merkitys rakennusten elinkaaren eri vaiheiden ympäristövaikutuksiin. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole olemassa toimivia ratkaisuja, joilla ympäristöystävällisimmät eristeet saataisiin määräysten edellyttämään A-luokkaan.

 

Lisätietoja antavat:
Antro Säilä, Metsäteollisuus ry, p. 09 132 6633
Mikko Viljakainen, Metsäteollisuus ry, p. 09 132 6625
Pekka Nurro, Metsäteollisuus ry, p. 09 1326681

Comments are closed.