Uusi CE-merkintäopas auttaa hankkimaan rakennustuotteita oikein

Opas erityisesti tuotteiden käyttäjille

Rakennusliikkeiden, suunnittelijoiden, rakennusvalvonnan ja kaikkien rakennustuotteita käyttävien avuksi on CE-merkittyjen rakennustuotteiden oikea käyttö -opas nyt päivitetty vastaamaan heinäkuun alun uutta tilannetta.

Rakennusliikkeiden, suunnittelijoiden, rakennusvalvonnan ja kaikkien rakennustuotteita käyttävien avuksi on CE-merkittyjen rakennustuotteiden oikea käyttö -opas nyt päivitetty vastaamaan heinäkuun alun uutta tilannetta.

Suomen Rakennusmedian kustantamana oppaan ovat päivittäneet rakennustuoteasetuksen mukaiseksi Timo Pulkki ja Antti Koponen Rakennustuoteteollisuus RTT ry:stä. Päivitetty opas on ollut ollut lausunnolla alkuperäisen oppaan tehneellä, viranomaisten ja teollisuuden edustajista koostuneella työryhmällä.

Mainittakoon tässä myös, että oppaan laatijoista Antti Koponen veti työryhmää, joka hyväksyi runsas vuosi sitten Suomen metsäkeskuksen RakPuuCe -hankkeen koulutusaineiston sekä kolmen eri tuoteryhmän (lujuuslajiteltu sahatavara, massiivipuupaneelit, sisä- ja ulkoverhoukset sekä lattialaudat) mallimanuaalit. Niiden perusteella CE -merkintään vaadittavan tuotannon valvonnan käsikirjan (FPC -manuaalin) laatiminen yrityskohtaisiin tarpeisiin on erittäin helppoa.

Lue Rt:n uutinen kokonaisuudessaan tästä »»»

Comments are closed.