Turun kaupunginhallitus käsittelee 19.8. Puu ja Talo ry:n valituksesta lausunnon antamista hallinto-oikeudelle

Ehdotus kaupunginhallituksen kokoukseen 19.8.2013: Lausunto Turun hallinto-oikeudelle asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskevassa asiassa ”Linnanfältti”

Rakennuttajat ja valituksen vuoksi työttömiksi jääneet 40 rakennusmiestä sekä puurakentamisen puolestapuhujat odottavat asian pikaista ratkaisua, jotta valtakunnallisesti ainutlaatuisen alueen rakentaminen monien eri syistä johtuneiden viivästysten jälkeen saisi jatkua ilman kalliiksi tulevaa ylimääräistä viivästyttämistä.

Valtuusto on 17.6.2013 hyväksynyt Linnanfältin asemakaavan. Kulttuuriympäristöyhdistys Puu ja Talo ry on valittanut valtuuston päätöksestä Turun hallinto-oikeudelle ja vaatinut päätöksen kumoamista. Valituskirjelmän mukaan kaava ei ole lainmukainen. Kaupungin Museopalveluiden antaman lausunnon mukaan asemakaavanmuutos perustuu kuitenkin riittäviin selvityksiin ja täyttää maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt asemakaavan sisältövaatimukset. Myös kaavan suojelumääräykset ovat riittävät ja turvaavat sisältövaatimusten toteutumisen. Näin ollen kaupunginhallitukselle esitetään, että valituksessa ei ole perusteita päätöksen kumoamiseksi, joten valitus tulee hylätä.

Katso lisää Turun kaupungin sivuilta »»

Comments are closed.