TURKU PALAA TAAS! Suomalaisen puukaupunkirakentamisen neljä vuosisataa ja tulevaisuus lounaisrannikolla

Linnanfältti ja erillinen workshop -hanke

 

Turun Linnanfälttiin suunnitteilla olevan puurakenteinen asuinalue on valtakunnallinen puurakentamisen kärkihanke. Käynnissä oleviin jatkoneuvotteluihin liitettiin erillinen puurakentamista edistävä workshoppien sarja, jonka tarkoituksena oli mahdollistaa samanaikaisesti sekä Turun kaupungin intressien toteutumisen että antaa rakennusliikkeille mahdollisuuden kehittää puurakentamisesta kansainvälistä puurakentamisen liiketoimintaa. Hankkeen osapuolia ovat Turun kaupunki sekä kolme rakennusliikettä, NCC Rakennus Oy, Peab Oy sekä YIT Rakennus Oy. Myös Metsäkeskuksen puutuotehanke on ollut kutsusta mukana kaikissa tilaisuuksissa ja niiden järjestelyissä. Puuteollisuuden edustajia kutsuttiin workshopeihin tuomaan panoksensa keskusteluun puurakentamisen potentiaalisista uusista mahdollisuuksista.

 

Workshopit, joissa koottiin yhteen rakentajat, kaupunki ja puuteollisuus, loivat hyvät edellytykset uudenlaisten toimintatapojen syntymiselle tulevaisuuden puurakentamisen liiketoiminnan ja rakennusjärjestelmien toteuttamiseksi riittävän isossa ja merkityksellisessä kohteessa.

 

– Nyt olen ensimmäistä kertaa vakuuttunut puuteollisuuden halusta ja kyvystä toimittaa puurakennusjärjestelmiä rakentajille ja olemme valmiit lähtemään mukaan uusien konseptien toteuttamiseen, kertoi NCC Rakennus Oy:n Turun yksikön johtaja Timo Veijalainen palautteenaan jo toisen workshopin jälkeen.  

 

Linnanfältin rakentaminen käynnistyy ensi vuonna

Nyt on Turussa luotu suotuisa kehittämisalusta konkreettisessa ja isossa kohteessa suomalaisen puurakentamisen nostamiseksi vähintään ruotsalaisten tasolle.

Linnanfältin workshopeissa osapuolet pääsivät yhteisymmärrykseen tavoitteista ja reunaehdoista. Tavoitteiksi asetettiin, että alueen on oltava hyvä referenssikohde, houkutteleva ja helposti myytävissä kannattavasti, kustannustehokas toteuttaa ja sen pitää vastata imago-odotuksia – kaunis ja viihtyisä asumismiljöö. Reunaehtoina ovat tontinkilpailuttamisessa sovitut asiat, eli rakennusten toteuttaminen puurakenteisina kaupungin taholta ja toteuttajille kannattavuus.

 

 

Kesäkuun alussa Kaupunki ja rakentajat allekirjoittivat sopimuksen puurakentamisen reunaehdoilla. Mielenkiintoisia yritysverkostoja ja konsepteja on syntymässä – niistä kerrotaan myöhemmin.   Paljon on Linnanfälttiin odotuksia ladattu. lainattakoon tähän loppusanoiksi TEM:n neuvottelevan virkamiehen, Reima Sutisen ja Moderni puukaupungin Markku Karjalaisen kommentit viimeisen workshopin loppukeskusteluissa:

 

– Tulevassa puurakentamisohjelmassa ensimmäisenä tavoitteena mainittu yhteistyön kehittäminen rakentajien ja tuoteosatoimittajien välille. Esimerkkinä ohjelmassa on korostettu juuri Turun Linnanfältin toteuttaminen. Toisena tavoitteena on julkisten rakennusten toteuttaminen puurakenteisina esimerkiksi ARAn ja Senaatti kiinteistöjen kautta. Kolmanneksi tavoitteeksi on asetettu opetuksen lisääminen ja kehittäminen, kertoi Reima Sutinen.

 

– Kun Linnanfältti on rakennettu, on puurakentaminen Suomessa ihan eri tasolla kuin tällä hetkellä, totesi Markku Karjalainen tyytyväisenä workshopien sarjan saavutuksiin.

Comments are closed.