TS: Myrskun kaatamat puut aiheuttavat rahtisahureille työpaineita

Siirrettävän pyörösahan omistajista suuri kysyntä

Kotimaa | Turun Sanomat 25.3.2012 19:38

Tapaninpäivä teki auralaisesta Veli-Pekka Kitulasta kysytyn miehen. Kitula hankki parikymmentä vuotta sitten ensimmäisen siirrettävän pyörösahan, ja tänä vuonna töitä riittää harvinaisen pitkälle kevääseen. Sahureilla on kiire, sillä tuhansittain myrskyjen kaatamia puita on sirkkelöitävä laudaksi kevään aikana. Sahattavaa on ollut tänä keväänä niin paljon, että monet pitävät sahansa paikallaan ja puunomistajat tuovat tukkinsa sirkkelin luo. Kitula on harvinaisuus. Hän kuljettaa traktorin perässä pyörösahaansa tilalta toiselle.

Metsäkeskuksen puutuoteasiantuntija Mikko Peltovirta sanoo alan hiipuvan. Reilun vuoden päästä voimaan tuleva CE-merkintäpakko vain vauhdittaa alamäkeä.

– Kun vuonna 1993 tein graduani Vakka-Suomen piensahauksesta, silloin alueella oli 75 sahuria. Jos nyt tekisin samaa, löytyisi korkeintaan 15–20, Peltovirta sanoo.

Luin lehtijutut aamulla ja huomasin, että toimittajalle antamaani tausta-aineistoa ja sanomisiani oli tulkittu jonkin verran valikoidusti siitä näkökulmasta, että tuleva CE -merkintä olisi ratkaiseva piensahurien ammattikunnan hiipumiseen. Taustalla on paljon muitakin syitä, kuten sahaajakunnan ”ukkoutuminen” ja jatkajien puute. Toisaalta viimeisten 20 vuoden aikana omatoiminen asuintalojen ja esimerkiksi maatalousrakennuksian rakentaminen on vähentynyt merkittävästi. Siihen on edelleen omat syynsä.

CE -merkintäpakon pakolliseksi tuleminen ei tietenkään helpota piensahojen tai -höyläämöjen toimintaa, vaan asettaa toiminnalle uudet haasteet. Ne jotka haluavat jatkaa ammattilaisina alalla, hakeutuvat kyllä koulutukseen ja ryhtyvät tuotteensa merkitsemään. Samalla tulee laitoksen laadunvalvonta tarkistetuksi. Siitä on hyötyä monelle yrittäjälle.

Mikko Peltovirta 26.3.2012

Comments are closed.