Suomen on käynnistettävä kansainvälinen vaikuttamisohjelma puurakentamisen edistämiseksi

Ulkoasiainministeriön TIEDOTE  8.12.2010

Suomen on käynnistettävä kansainvälinen vaikuttamisohjelma puurakentamisen edistämiseksi

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Paavo Väyrysen mielestä Suomen on pikimmiten käynnistettävä laaja kansainvälinen vaikuttamisohjelma puurakentamisen edistämiseksi.

”Puun käytön lisääminen on tehokas väline ilmastonmuutoksen torjumisessa. Yhteen puukuutiometriin sitoutuu noin tonni hiilidioksidia. On laskettu, että puurakentamisen osuuden kasvu 10 prosentilla Euroopassa vastaisi jopa 25 prosentin osuutta Kioton päästötavoitteista”, ministeri Väyrynen totesi.   Ministeri Väyrynen pitää valitettavana, ettei puurakentamista ole ryhdytty edistämään EU:ssa, vaikka eri yhteyksissä on kiinnitetty runsaasti huomiota vihreän talouden mahdollisuuksiin. EU-tasolla rakentamisessa on kiinnitetty huomiota lähinnä sisämarkkinoiden toimivuuteen.

”Komissio on katsonut, ettei yhtä rakennusmateriaalia voi suosia muiden kustannuksella, vaikka puurakentamisen ilmasto- ja ympäristöpoliittiset hyödyt ovat tulleet EU:ssakin vahvasti esille.  Työryhmän ehdottama vertaileva tutkimus eri rakennusmateriaalien elinkaarivaikutuksista tulisi saada aikaan mahdollisimman pian. Sen avulla sekä virkamiehet että poliitikot heräävät huomaamaan puurakentamisen hyödyt.”

Ministeri Väyrynen näkee puurakentamisen lisäämisellä olevan mittavat vaikutukset Suomen kansantalouteen ja työllisyyteen. Se avaa myös yhteistyömahdollisuuksia Venäjän kanssa.

”Energiatehokkuuden, ilmastonmuutoksen ja ympäristökysymysten odotetaan nousevan päätöksiä ohjaaviksi tekijöiksi Venäjällä. Venäjän viranomaiset ovatkin alkaneet ohjelmatasolla jo kiinnittää huomiota puurakentamisen edistämiseen. Se avaa mittavia mahdollisuuksia maittemme väliselle metsäalan yhteistyölle ja suomalaisten yritysten toiminnalle Venäjällä”, ministeri Väyrynen painotti.

Ministeri puhui keskiviikkona 8. joulukuuta Helsingissä keväällä 2010 asettamansa puurakentamisen edistämistä tutkineen työryhmän raportin julkistamistilaisuudessa.

Comments are closed.