Sahat pettyivät kesän kauppaan

YLE 15.7.2011

Sahatavaran kysyntä on jäänyt odotetusta tänä kesänä. Puukauppa ei ole käynyt kesäkuun väliaikaisesta piristymisestä huolimatta, kertoo Suomen Sahat ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori.

Vienti on tällä hetkellä hiljaista Japanin kysynnän laskettua sekä Pohjois-Afrikan poliittisten tilanteiden vuoksi, Merivuori sanoo. Etenkin Japani on erittäin merkittävä markkina-alue Suomalaisen sahatavaran viennille. Merivuoren mukaan Japanin odotettiin vetävän sahatavaraa maanjäristysten jälkeen, mutta jälleenrakentamisen aloittamiseen menee vielä 1-2 vuotta.

Merivuori sanoo, etteivät asiakkaat uskalla ostaa tavaraa varastoon, koska he eivät luota rakentamisen jatkuvuuteen. Sahat eivät ole myöskään saaneet siirrettyä hinnankorotuksia tuotteisiinsa samalla kun puun hinta on noussut.

Myös Kaakkois-Suomen sahoilta kerrotaan kesän olleen pettymys. Epäselvä taloustilanne maailmalla aiheuttaa epävarmuutta myös sahoilla. Useat sahat pitävät kesätaukoa heinäkuussa.

YLE Kymenlaakso

Comments are closed.