Raunion Sahan uudistus valmistumassa elokuussa 2013

Salon Seudun Sanomat kirjoitti uutisissaan:

Raunion Sahalla (Koski Tl) valmistuu elokuun 2013 jälkipuoliskolla lajittelu- ja paketointilaitoksen uudistus, johon on investoitu 2 miljoonaa euroa. Käyttöön tulee kameralajittelutekniikka manuaalisen lajittelun tilalle. Viisi vakinaista työsuhdetta päättyy, kun lajittelussa ja paketoinnissa siirrytään kolmesta kahteen vuoroon. Sahalla on vajaat 80 työntekijää.

Uusi trimmeri pätkii puutavarasta huonoja päitä pois, mikä parantaa laatua. Toimitusjohtaja Olli Raunion mukaan tuotanto ei juuri lisäänny, mutta laatu paranee. Raunion mukaan puukauppa on käynyt vuonna 2013 hyvin, mutta sahatavaran hinta ei ole noussut samassa suhteessa raaka-aineen kanssa. Raunion Saha myy sahatavarastaan Suomeen noin 17 %, Japaniin 15 %, Kiinaan 8 % sekä Eurooppaan ja Pohjois-Amerikkaan 60 %.

Comments are closed.