Ratkaisuja puukerrostalojen rakentamiseen -julkaisu toimitettu

Joensuun Tiedepuisto on toimittanut julkaisun, johon on kerätty näkemyksiä ja kokemuksia puukerrostalorakentamisen ajankohtaisista teemoista. Sisältö liittyy suurelta osin keväällä järjestetyn puurakentamisen valtakunnallisen Road Shown aiheisiin ja esitelmiin. Lounais-Suomen kokemuksiin ja Linnanfältti Caseen voi tutustua julkaisun sivuilla 10 – 11.

 

Puurakentamisella luontaista nostetta

Tässä ote julkaisun pääkirjoituksesta, jossa tiedepuiston kehitypäälliköt Ilpo Saukkonen ja Harri Välimäki sekä Puuinfon arkkitehti ja Oulun yliopiston dosentti Markku Karjalainen keskustelevat puurakentamisen mahdollisuuksista:

IS: Puu parantaa rakennusten materiaali- ja energiatehokkuutta sekä vähentää rakentamisen ja kiinteistöliiketoiminnan hiilidioksidipäästöjä merkittävästi. Kunnilla on mahdollisuus toimia kestävän hyvinvoinnin edelläkävijöinä. Rakennetun ympäristön osuus energiankäytöstä on kuusikymmentä prosenttia. Energiatehokas maankäyttö, kaavoitus, hajautettu energiantuotanto, rakentamisen ohjaus ja ennakoiva laadunvalvonta voivat kääntää tuon energiankäytö nopeaan laskuun.

MK: Poliittisella tasolla eniten suosiota on vauhdittanut juuri ilmastomuutos. Samoin puukerrostalorakentamisen kannustavat esimerkit Yhdysvalloista, Kanadasta, Iso-Britanniasta, Keski-Euroopasta ja Ruotsista. Tätä kautta rakentamismääräyksiä on jouduttu Suomessa tarkistamaan. Uusissa määräyksissä puun käyttöä toivotaan lisättävän. Nämä määräykset tulevat painokkaasti EU:sta. Suomen palomääräysten muuttuminen huhtikuussa toi puukerrostalojen rakentamiselle aivan valtavasti uusia mahdollisuuksia. Tämä näkyy kilpailun kiristymisenä ja erityisesti kriittistä äänensävyä tulee esiin betoni- ja teräsrakentajien taholta. Puuala ei pyri vastakkaisasetteluun vaan haluaa tuoda tarjolle oman ympäristöystävällisen kerrostalovaihtoehdon. Suuret toimijat, kuten StoraEnso, Finnforest, Finndomo ja Versowood, ovat nyt tosissaan järjestelmäratkaisujensa kanssa.

HV: Vaikka viimeaikaisen lobbauksen ja kirjoittelun valossa betonija muu rakennusteollisuus on selvästi kokenut puurakentamisen olevan todellinen uhka, puualan pitää ymmärtää olla lähtemättä mukaan nokitteluun. Aika puunkäytölle on selkeästi nyt hyvin otollinen. Tulevat energiamääräykset ja muukin kansainvälinen ilmasto- ja energiapolitiikkaan liittyvä kehitys johtaa väistämättä puurakentamisen kilpailuaseman parantumiseen. Tämä ei tapahdu hetkessä eivätkä markkinat räjähdä käsiin, mutta kehityksen suunta on väistämätön.

IS: Puunjalostus ja rakentaminen perustuvat lähes aina paikallisiin tuotannon tekijöihin. Markun mainitseman ilmastonmuutoksen lisäksi kehitystä merkittävällä tavalla on vauhdittanut teollinen rakennemuutos. Merkittävät suomalaiset ja eurooppalaiset yksityiset sekä julkiset kehittäjä- ja rahoittajatahot ovat valinneet puurakentamisen strategiseksi painopistealueeksi, mikä mahdollistaa alan nopean edistymisen kaikilla tasoilla. Uusiutuva raaka-aine, paikallinen työvoima, yhdessä tekeminen ja kansainvälinen osaaminen voivat synnyttää uutta liiketoimintaa.

Koko julkaisun voit lukea tästä >>>

Comments are closed.