RakPuuCe -hankkeen ensimmäinen kolmen päivän tehokurssi Tampereelle 30.3. – 3.4.

RakPuuCe -hankkeen ensimmäinen kolmen päivän tehokurssi Tampereelle 30.3. – 3.4.

Pirkanmaan Elinvoimainen Puuverstas -hankkeen vetäjä Eveliina Oinas lähti nopeasti yhteistyöhön Suomen metsäkeskuksen RakPuuCe -hankkeen kanssa. Viime vuoden puolella pidetyn tiedotustilaisuuden ja lujuuslajittelukurssin jälkeen on kuukauden vaihteessa pidettävään CE -merkinnän käyttöönottokoulutukseen ilmoittautunut 18 yritystä. Kiitämme Eveliinaa tehokkaasta yhteistyöstä ja järjestelyistä.

 

Koulutustilaisuudet ja yhteistyö alueellisten kehittäjien kanssa

Koulutustilaisuuksien järjestämisessä olemme tehneet yhteistyötä PuuSuomi – verkon toimijoiden sekä alueellisten kehittämistahojen kanssa. Yhteistyö on tarkoittanut käytännössä sitä, että paikallinen toimija on järjestänyt koulutukseen soveliaat tilat sekä paikallisen yrityskentän tuntevana laittanut myös yritykselle kutsut koulutuksesta. RakPuuCe – hankkeella on valmiudet maksaa aiheutuneet kohtuulliset kulut tilavuokrista sekä kahvi/purtava – tarjoiluista. Hanke joutuu keräämään yksityisrahoitusosuutena yrityksiltä 50 € maksun / yritys / koulutuspäivä.

Yritys saa koulutuksen lisäksi koulutusmateriaalin sekä toisessa koulutusosiossa valtakunnallisessa CE – merkintätyöryhmässä hyväksytyn FPC – manuaalin mallin täydennettäväksi yrityksen omilla tiedoilla. CE – merkintätyöryhmää vetää Rakennustuoteteollisuus RTT:n Antti Koponen ja siihen kuuluvat edustajat Ympäristöministeriöstä, ilmoitetuista laitoksista Inspecta Oy:stä ja VTT:ltä, Sahayrittäjät ry:stä, Suomen Sahat ry:stä, Työtehoseura TTS:sta, Puuteollisuusyrittäjät PTY ry:stä sekä Varsipuu ry:n kouluttajajaostosta ja RakPuuCe – hankkeen puutuoteasiantuntijat.

Varsipuukouluttajille ja RakPuuCe – hankkeelle annettiin tehtäväksi laatia koulutuspaketit ja merkinnän hankkimisprosessissa välttämättömät niin sanotut malliyrityksen sisäisen tuotannon laadunvalvontakäsikirjat, eli FPC – manuaalit lujuuslajitellun rakennesahatavaran sekä massiivipuupaneelien, verhous- ja lattialautojen osalta, joiden CE – merkintäkoulutukseen hanke on keskittynyt.

Kyseessä on siis valmis paketti hoitaa CE – merkinnän vaatimukset. Jos koulutuksen jälkeen vielä jotkut yksittäiset yrittäjät tarvitsevat yrityskohtaista sisäistä neuvontaa, voidaan se toteuttaa mahdollisuuksien mukaan paikallisten, esimerkiksi ESR – rahoitteisten, koulutushankkeiden avulla.

Hankesuunnitelman mukaan koulutus CE – merkinnän osalta menee niin, että RakPuuCe – hanke tarjoaa ryhmäkoulutuksina 1. ja 2. koulutusosiot. Kokemuksen perusteella voimme sanoa että tämä ei aina riitä. Joku taho, joko yksityinen konsultti tai paikallisen ESR – hankkeen kouluttajan on usein mentävä vielä viimeistelemään koulutus. Tässä tapauksessa se tarkoittaa asiakirjojen täyttämisapua mm. alkutarkastuksen, vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen sekä etenkin FPC -manuaalin osalta. RakPuuCe – hanke ei voi näitä yrityskohtaisia toimenpiteitä tehdä yrityksessä. Hankkeen rahoitus on myönnetty ryhmäkoulukseen.

 

Valtakunnallisten maaseutuhankkeiden koordinaattorin näkemys yhteistyön toteuttamisesta

Ajatuksena näissä valtakunnallisissa maaseutuhankkeissa on toimia yhteistyössä alueellisten hankkeiden kanssa siten, että valtakunnallinen toiminta täydentää tarvittaessa alueellista toimintaa niillä alueilla, joilla alueellisia hankkeita on käynnissä ja toisaalta valtakunnallinen toiminta mahdollistaa resurssien suuntaamisen sellaisille alueille, joilla omaa hanketta ei ole käynnissä. Tavoitteena tulee olla yritysten tasapuolinen kohtelu koko maassa. Valtakunnallisten hankkeiden toteuttajille olemme antaneet ohjeeksi, että kilpailutilannetta alueellisten hankkeiden kanssa on syytä välttää. Ymmärtääkseni koulutuksille on valtakunnallisesti kysyntää olemassa eri puolilla maata, joten tämän tyyppisen tilanteen syntyminen ei liene näköpiirissäkään.

Yhteistyötä olisi hyvä lähteä rakentamaan RakPuuCe – hankkeen Jouni Silvastin ehdottaman mallin pohjalta, eli valtakunnallinen hanke saisi paikallisilta toimijoilta apua koulutuksen markkinointiin alueella ja ensimmäisessä vaiheessa yritykset saisivat RakPuuCe – hankkeen toteuttamana ryhmäkoulutusosiot. Ryhmäkoulutusten jälkeen paikallinen ESR- tai vastaava hanke voisi tarjota ryhmäkoulutuksiin osallistuneille yrityksille asiantuntija-apua CE -merkintäprosessin loppuun saattamiseksi, mikäli kyseisen hankkeen rahoitus mahdollistaa tämän tyyppisen toiminnan. Valtakunnallisella hankkeellahan ei voi yrityskohtaisia toimenpiteitä lähteä tekemään. Selkeintä on pitää nämä prosessit hallinnollisesti ja taloudellisesti toisistaan irrallisina, jotta vältytään mahdolliselta päällekkäiseltä tuelta.

 

Koulutustilaisuuksien järjestäminen

RakuPuuCe – hanke järjestää koulutuksia eri alueilla tarpeen ja kysynnän mukaan. Ensimmäiset vapaat ajat koulutukselle ovat viikolla 16 (16,17,19 ja 20 pv). Viikolla 18 ja 20 löytyy myös vapaata. Puutuotteiden CE – merkinnän koulutus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen asiaan johdattava osio, jossa yritykset saavat tuhdin paketin CE – merkinnän perusteista tuoteryhmä, tuote ja yritystasolla. Osiossa käydään läpi yritysten valmistautumista CE – merkintään, CE – merkintään siirtymistä, miten CE – varmennus tehdään eri AoC- luokissa, CE – merkinnän kustannuksista sekä FPC – manuaalin (tehtaan tuotannon valvonnan käsikirjan) tekemistä yleisellä tasolla. Ensimmäinen ns. ”herättely” osio on ollut kestoltaan n. 4-6 h, riippuen ryhmän koosta ja kuinka yrittäjillä sekä tuotekohtaiseen esitykseen kuulijoilla on valmiudet osallistua. Osa yrittäjistä pystyy ensimmäisen osion jälkeen hoitamaan CE – merkintäprosessin itsenäisesti.

Toisessa koulutusosiossa (2 päivää) jokainen koulutukseen osallistuva yritys tekee oman yrityksen tuotteille FPC – manuaalin hEN -tuotestandardin määrittämän vaatimusten mukaisesti. Tämän koulutusjakson jälkeen yrityksellä on valmiudet sopia ilmoitetun laitoksen alkutarkastusta (jos tarvitaan) tai antaa vaatimustenmukaisuusvakuutuksen yrityksen valmistamille tuotteille. Mielellään mennään siten, että pidetään ensin ns. johdattava osio CE – merkintään ja sitten toisessa koulutusjaksossa opastetaan yrityksiä CE – merkinnän loppuun saattamiseksi.

Jos haluatte koulutuksen kevään aikana, niin kannattaa lyödä vaikka alustavasti jokin päivämäärä lukkoon. Ensimmäisen koulutusosiossa pitäisi olla kuulijoita vähintään kymmenen henkilöä.

 

Lujuuslajitteluoikeus on kantavan puurakennussahatavaran CE – merkinnän perusedellytys

Koska huomattavalta kohderyhmän yrittäjältä puuttuu lujuuslajitteluleimausoikeus tai vanha lupa on vanhentunut, RakPuuCe – hanke järjestää myös Inspectan sertifioimia viiden päivän Insta 142 lujuuslajittelukoulutuksia. Niissäkin koulutuspäivän hinta on 50 € osallistujaa kohden. Kurssin hyväksytysti suorittanut saa leimausoikeuden ja – tunnuksen, joka on voimassa kerrallaan viisi vuotta.

Ottakaa yhteyttä:

Jouni Silvast, puh. 040 525 3204, jouni.silvas(at)metsakeskus.fi tai Mikko Peltovirta, puh. 040 525 3103, mikko.peltovirta(at)metsakeskus.fi.

Comments are closed.