RakPuuCe – hanke käynnistymässä 2012 alkuvuonna helpottamaan mikroyritysten CE –merkintöjen hakemista

Maaseuturahaston rahoittama ja Suomen metsäkeskuksen hallinnoima valtakunnallinen RakPuuCe -koulutushanke antaa pienille, alle 10 h työllistäville, rakennussahatavaraa tuottaville, jalostaville ja myyville yrityksille valmiudet Ce- merkintäprosessin toteuttamiseen ja siihen miten yritys järjestää tuotannon sekä hoitaa dokumentoinnin ja velvoitteet, jotka on määrätty kyseisen harmonisoidun tuotestandardin osalta.

Kolmen päivän ryhmäkoulutuksen jälkeen osallistuja pystyy laatimaan sisäisen laadunvalvonnan käsikirjan ja hyväksyttää sen ilmoitetulla laitoksella (Inspecta Oy, VTT tai muu vastaava). Sen jälkeen yritys voi kutsua alkutarkastuksen suorittajan paikalle. Kolmen päivän kurssin hinta osallistujalle on 150 €, eli 50 € päivältä.

Hankkeen järjestämien yhteisten koulutuspäivien aikana yrittäjät saavat yksityiskohtaiset ohjeet hakemisprosessista sekä FPC -manuaalin tekemisestä ja sen mukaisesti tuotannon valvonnan järjestämisestä omassa yrityksessään ns. malliyrityksen käsikirjan mukaan. Käsikirjan rungon mukaan on helppo räätälöidä se oman yrityksen käyttöön. Hankkeen koulutuksen tuloksena yrityksillä on valmiudet hakea itse Ce-merkintää tuotteisiin ilmoitetulta laitokselta sekä yrityksillä on tiedot kuinka yritys tarvittaessa voi saada ulkopuolista apua em. toimenpiteisiin.

Lisäksi hanke järjestää sertifioituja viiden päivän Insta 142 – visuaalisen lujuuslajittelun kursseja sellaisten yritysten henkilöstölle, joilta virallinen leimausoikeus puuttuu. Koulutuspäivän hinta on 50 €, kuten CE – merkintäkoulutuksessakin. Lujuuslajitteluoikeus on ehdoton edellytys CE –merkinnän saamiseksi.

Koulutuksista kiinnostuneet voivat jo ilmoittaa halukkuutensa Metsäkeskukseen: Mikko Peltovirta, puh. 040 525 3103, mikko.peltovirta@metsakeskus.fi ja Jouni Silvast, puh. 040 525 3204, jouni.silvast@metsakeskus.fi

Kannattaa aloittaa Ce –merkintöjen hakuprosessi mahdollisimman pian, koska ilmoitettujen laitosten tarkastuskapasiteetti joutuu koetukselle, kun asetuksen mukainen CE –merkintäpakko kantaville puurakennustuotteille 1.7.2013 lähestyy.

Comments are closed.