RakPuuCe -hanke julkaisee netissä neljä puutuotealan FPC -manuaalia yrittäjien käyttöön

Suomen metsäkeskuksen RakPuuCe -hanke julkaisee lähiaikoina yrittäjien vapaasti käytettäväksi neljä tuotannovalvonnan käsikirjamallia (FPC -manuaalit). Materiaalit löytyvät netti sivuilta varsipuu.fi ja metsakeskus.fi/rakpuuce. Tuoteryhmät ovat: Massiivipuupaneelit, sisä- ja ulkoverhouslaudat, lattialaudat (AVCP -luokka 4, eli ei tarvita ulkoista tarkastusta tai testausta), Lujuuslajiteltu rakennesahatavara (AVCP 2+, eli vaatii ilmoitetun laitoksen alkutarkastuksen ja vuositarkastukset) sekä Ikkunat ja ovet FPC -manuaalin (AVCP 3, pienet

FPC -mallit on kesällä 2012 hyväksytty RTT:n, YM:n, ilmoitettujen laitosten ja toimialajärjestöjen yhteisissä valmistelutilaisuuksissa ja niiden perusteella on noin 600 yritystä CE -merkinnän käyttönottovalmiudet hankkinut. Ikkuna- ja ovimanuaalia ei työryhmässä käsitelty, mutta se on laadittu samoin perustein standardin perusteella, kuin muutkin manuaalit. RakPuuCe -hanke jatkaa edelleenkin neuvontaansa tarvittavien asiakirjojen laatimiseksi ja räätälöimiseksi sekä tulevien tulkintojen selvittämiseksi yrittäjille pienryhmissä tarpeen mukaan.

1.7.2013 vaatimustenmukaisuusvaatimus muuttui suoritustasoilmoitukseksi. Sen muodosta ja sisällöstä on vielä erilaisia tulkintoja, mutta kannattaa tässä vaiheessa käyttää hEN HelpDeskistä, YM:n ja Tukesin nettisivuilta löytyviä malleja.

Comments are closed.