Rakennustuotteiden CE-merkintä ja tuotestandardit – Helpdesk avattu

CE -merkintää, siihen liittyvistä käsitteitä ja toimenpiteistä sekä tarvittavia standardeja esitellään juuri avatuilla hEN Helpdesk -nettisivuilla.

hEN Helpdeskin sivuilta löytyy yleistä tietoa rakennustuotteiden CE-merkinnästä sekä yksityiskohtaiset tiedot kaikista harmonisoiduista tuotestandardeista, joiden siirtymäaika on julkaistu Euroopan komission virallisessa lehdessä. Tietokanta sisältää myös uusimmat siirtymäajat (julkaistu 19.6.2012).

Suomen metsäkeskuksen valtakunnallinen RakPuuCe -hanke on aloittanut tämän syksyn koulutuskiertueensa, jonka avulla puutuotteiden tekijät ja toimittajat neuvotaan yksityiskohtaisesti vaadittavien laadunvalvontakäsikirjojen (FPC -manuaalit) ja niiden liitteiden valmistamiseen sekä CE -merkinnän käyttöönottoon. Koulutus perustuu RTT:n, ilmoitettujen laitosten, Ympäristöministeriön sekä toimialayhdistysten CE -merkintätyöryhmässä hyväksyttyjen ns. mallimanuaalien käyttöön.

RakPuuCe -hankkeen kouluttajat laativat viime talvena ja keväällä mallimanuaalit lujuuslajitellun rakennussahatavaran, massiivipuupaneelien, sisä- ja ulkoverhouslautojen sekä lattialautojen CE -merkinnän käyttöönottoa varten. Lisäksi käytettävissä on luonnos ovi- ja ikkunamanuaaliksi. Se täydentyy sitä mukaa kuin ko. työryhmä pääsee yhteisymmärrykseen tarvittavista standardeista ja ilmoitettavista ominaisuuksista ja vaatimuksista.

hEN Helpdesk löytyy seuraavasta linkistä »»»

Comments are closed.