Rahtisahattu rakennuspuutavara ei tarvitse CE -merkintää

Viimeisimmän faktatiedon mukaan rahtina sahattu puutavara ei tarvitse CE -merkintää, kun sitä käytetään kantavissa rakenteissa. RakPuuCe -hanke on tähänkin mennessä näin asian koulutetuille ilmaissut, mutta kuitenkin pienellä varauksella. Vahvistusta asialle tuli esiin CEN/TC 124:n kansallisen tukiryhmän kokouksessa 6.5.2013, jossa olivat mukana edustajat seuraavista organisaatioista: Rakennusteollisuus RT, Metsä Wood, Ympäristöministeriö, Woodvalue, Finotrol Oy, Kiilto Oy, Puuinfo ry, Sahayrittajat ry, Versowood Oy, Rakennustuoteteollisuus RTT

Kokouksessa keskusteltiin myös rahtisahauksesta ja CE-merkintävapaudesta ja todettiin seuraavaa:

  • CE merkintää ei tarvita, jos tuote tehdään työmaalla eli jos puutavaran sahaus tapahtuu työmaalla, mikäli Euroopan tasolla tai kansallisesti ei ole toisin säädetty.
  • CE merkintää ei myöskään tarvita, jos esim. omakotirakentaja sahauttaa omat puunsa sahalla, jonka ei tarvitse sijaita työmaalla. Omakotirakentaja ostaa tällöin sahauspalvelua.
  • Kummassakin tapauksessa rakennusvalvonta on todennäköisesti kiinnostunut, miten puutavaran lujuuden määritelty tapahtuu, jos sahatavaraa käytetään rakenteellisessa käytössä.
  • Saha saattaa tehdä enemmänkin sahausta, jolloin voi olla, että sahan kannattaa hankkia valmiudet CE merkintään. Silloin yhden asiakkaan tukit ovat vain yksi tuote monista tuotteista, jotka CE merkitään. CE merkintä tarkoittaa käytännössä sahan tuotantoprosessin kontrollia laatulajitteluineen, eikä yksittäisen tuotteen CE merkintää.

Rahtisahauksella tarkoitetaan asiakkaan omista tukeistaan sahaamaa tai sahauttamaa puutavaraa, jota asiakas käyttää rakentamiseen. Tukit voidaan sahata rakennuspaikalla tai kuljettaa kiinteälle sahalle jalostettavaksi. Tukkien ja sahatavaran omistus säilyy koko ajan samalla henkilöllä.

Luonnollisesti rakennustyömaan vastaavat sekä rakennustarkastajat voivat perustellusti vaatia kantavan sahatavaran lujuusluokan todistamista pätevästi. Lujuuslajitellun ja -leimatun sahatavaran käyttö kantavissa rakenteissa on ollut pakollista jo vuodesta 2001 alkaen. Jostain syystä Rakennusmääräyskokoelma B 10:ssä mainittua määräystä ei joka paikkakunnan tarkastajat ole vaatineet. Lujuusluokan voi puutavaraan merkitä sertifioidun lujuuslajittelukurssin hyväksytysti suorittanut ja oman leimaustunnuksensa viideksi vuodeksi kerrallaan saanut henkilö. Tärkeää on huomata tässä vaiheessa, että näin tuotettua ja lujuusluokalla merkittyä sahatavaraa ei missään tapauksessa saa myydä eteenpäin. Myytävällä lujuuslajitellulla sahatavaralla pitää aina olla CE -merkintä.

Comments are closed.