Puutuotteista ja puubiomassan uusista tuotteista nostetta metsäalalle

Työ- ja elinkeinoministeriöön sijoitetun Metsäalan strategisen ohjelman (MSO) uusina kärkinä metsäalan kehittämisessä ovat puutuotteet ja puubiomassaan perustuva uusi yritystoiminta. Puurakentamisen edistämisessä perustyö on jo tehty.

Puukerrostalorakentamisessa tavoitellaan kymmenkertaista lisäystä nykyiseen verrattuna lähivuosina. Tiedot ilmenevät ohjelman 17.8.2012 julkaisemasta väliraportista.

– Suurimmat haasteet ovat sahateollisuuden kilpailukyky ja puutuotteita jalostavan teollisuuden kasvu ja viennin lisääminen. MSO:n toimenpideohjelmassa on määritelty ne konkreettiset toimet, joilla alan kilpailukykyä ja uudistumista haetaan. Ohjelman tavoitteiden toteuttamiseen tähtäävien toimien valmisteluun on osallistunut noin 100 eri alojen asiantuntijaa, kertoo strateginen johtaja Sixten Sunabacka.

Sahateollisuus ja puutuotteiden jalostaminen työllistää Suomessa noin 26 000 henkilöä eli enemmän kuin sellu- ja paperiteollisuus. Alan vientimahdollisuudet ja työllistävyys kasvavat, kun uusiutumattomia luonnonvaroja korvataan uusiutuvalla puulla.

– Suomen massa- ja paperiteollisuuden tilanne on rakennemuutoksesta johtuen parantunut, ja näemme suuria mahdollisuuksia siinä, että globaalin metsäteollisuutemme rinnalle syntyy uusia puutuotteita ja biomassatuotteita valmistavia pk-yrityksiä, sanoo Sunabacka.

Puutuotteiden jalostuksesta ja viennin lisäyksestä voisi syntyä useampi tuhat uutta työpaikkaa ja vaikutus Suomen vaihtotaseeseen voisi olla 200–300 miljoonan euroa.

 

Bioenergia ja energiapuu tukevat kestävää kasvua

Bioenergia ja energiapuun käyttö ovat keskeisessä osassa puhtaan energian lisäämisessä.

– On tärkeää, että Suomeen syntyy myös puusta liikennepolttoaineita tuottavia uusia jalostamoita. Biopolttoaineiden käyttö liikennepolttoaineissa tulee lisääntymään nopeasti. Kuka olisi muutama vuosi sitten uskonut, että Suomessa valmistetaan lähiaikoina bioöljyä ja liikennepolttoaineita puusta. Nyt tällaisista hankkeista on jo tehty päätöksiä, kertoo Sixten Sunabacka.

Metsäalan strategisen ohjelman väliraportti löytyy verkosta osoitteesta www.tem.fi/mso

 

Lisätiedot:
strateginen johtaja Sixten Sunabacka, TEM, puh. 029 506 3562

Comments are closed.