Puutuotteiden ympäristöarvojen hyödyntäminen edellyttää viestinnän kehittämistä

Metlan tiedote 16.5.2012

Ympäristöarvojen hyödyntäminen puutuotealan markkinoinnissa on vaikeaa, sillä tuotteiden valmistajat, jatkojalostajat ja ostajat tarkastelevat ympäristöarvoja ja -suorituskykyä eri näkökulmista. Tutkimuksen mukaan yrittäjät pitävät koko puun hankintaketjun sertifiointia tärkeänä. Ympäristömerkkeihin haluttaisiin myös sisällyttää muita ympäristöasioita kuten kierrätettävyyttä tai yhteiskunnallisia vaikutuksia. Yritysten näkökulmasta kuluttajille, teollisuudelle tai sijoittajille suunnatut, materiaalista riippumattomat ympäristömerkit ovat tehokkaimpia. Niiden käyttö on kannattavaa, jos se tuo kestäviä kilpailuetuja yritykselle tai sen tuotteelle.

Ympäristösuorituskykyä mitataan eri näkökulmista – yhtä oikeaa merkkiä ei ole olemassa

Yrityksissä ympäristösuorituskyky liittyy sekä oman toiminnan ympäristövaikutusten hallintaan (ympäristöjohtamiseen) että viestintään. Viestintään sisältyvät ns. vihreä markkinointi, aktiivinen vaikuttaminen (lobbaus) ja erilaiset ympäristöstrategiat.

Puutuoteteollisuudessa ympäristömerkeillä tarkoitetaan usein vain kestävään metsänhoitoon ja alkuperään liittyvää PEFC-merkkiä. Ongelmana on, että kuluttajat eivät aina ymmärrä kestävän metsänhoidon tavoitteita. Ostaja ei voi myöskään vertailla merkin avulla puutuotteita muihin kilpaileviin tuotteisiin.

Lue koko tiedote Metlan sivuilla »»»

Comments are closed.