Puutuotteet, joita CE -merkintäpakko koskee 1.7.2013 alkaen

Koska yritys- ja asiakaskentällä on ristiriitaista tietoa, mitkä puutuotteet pitää CE -merkitä, RakPuuCe -hanke laittaa linkkiin RTT:n Tomi Toratin laatiman listan puustandardien sovellutusalueista. Tämän listan ulkopuolisille puutuotteille ei ole harmonisoituja EU -standardeja, joten niitä ei voi CE -merkitä, eikä asiakas voi niiden CE -merkintää myöskään vaatia.

Tässä lista »»

Comments are closed.