Puutuotealan kehittäminen – seminaari ja keskustelutilaisuus eduskunnassa – tukea saa!

Seminaarissa, johon oli kutsuttu teollisuuden ja kehittämishankkeiden edustajia eri puolilta Suomea, valtiovalta lupasi ministeri Pekkarisen välittämänä panostaa puutuotealan ja -rakentamisen toimintaedellytyksiin Metsäalan strategisessa ohjelmassaan (MSO). Tukea yrityksille erityisesti liiketoimintakonseptien, uusien tuotteiden ja niihin lisättävien palveluiden kehittämiseksi kanavoidaan muun muassa Tekesin kautta. Määrärahoja on varattu alalle runsaasti. Nyt haetaan hyviä hankkeita, joten nyt on aika miettiä tosissaan tulevaisuudennäkymiä.

Puun käytön ja puurakentamisen edistäminen ovat työ- ja elinkeinoministeriön vetämän Metsäalan strategisen ohjelman (MSO) yksi keskeinen painopiste. MSO on syksyn 2009 aikana teettänyt joukon alan tulevaisuuden toimintaedellytyksiä koskevia selvityksiä. Näiden selvitysten tulosten esittelemiseksi ja käytännön jatkotyön käynnistämiseksi MSO järjesti Puutuotealan kehittäminen  – seminaari- ja keskustelutilaisuuden eduskunnassa perjantaina 22.1.2010.

MSO:n seuraava konkreettinen tavoite on yhteistyössä puutuote- ja puurakentamissektorin kanssa rivakalla aikataululla käynnistää etenemissuunnitelmat alan jalostusarvon ja kansainvälisen liiketoiminnan kasvattamiseksi. Luentomateriaaleihin voit tutustua seuraavista linkeistä TEM:n sivuille:

 

Ministeri Pekkarisen tiedote

Metsäalan strateginen ohjelma, Juha Ojala

Jalostusarvon kasvattaminen suomalaisessa puutuoteteollisuudessa, Symbioosi Oy, Prof. Petri Parvinen

Puutuotemarkkinoiden kehitysnäkymät, Pöyry Oyj, Merivuori

Puumarkkinoiden kehittämisehdotukset, Pöyry Oyj, Pihlajamäki

Yrityskiihdyttämömallin tarjoamat mahdollisuudet puutuotealalle, Mari Hjelt, Gaia Consulting Oy

Finnish Wood Reseach Oy:n tutkimustoiminta on pääsemässä täyteen vauhtiin, Järvinen

Comments are closed.