Puutavaraliike Larjama Taivassalossa otti käyttönsä CE -merkinnän höylätuotteissaan

Puutavaraliike Larjama Ky Taivassalossa Kustavintien varrella oli ensimmäinen vakkasuomalainen saha-höyläämö, joka otti CE -merkinnän käyttöönsä. Timo Larjama kävi pari viikkoa sitten Suomen metsäkeskuksen RakPuuCe -hankkeen järjestämällä kaksipäiväisellä CE -merkintä- ja FPC -manuaalikurssilla Huittisissa 20 muun yrittäjän kanssa. Kurssin jälkeen yritys oli standardit ostettuaan valimis ottamaan CE -merkinnän käyttöönsä massivipuupaneelien, sisä- ja ulkoverhouslautojen sekä lattialautojen tuoteryhmissä. Kokonaiskustannukset operaatiosta olivat vajaa 200 euroa.

– Vaikka eläkeikä alkaa painaa päälle, pitää yrittää pysyä yrittämisessään ajan tasalla ja sopeutua uusien asetusten määräyksiin. Eikä tämä CE -merkiinnän käyttöönotto niin kamala ja kallis juttu pienyritykselle ollutkaan, kuin mediassa on annettu ymmärtää. Toistaiseksi en kuitenkaan ala CE -merkitsemään lujuuslajiteltua rakennesahatavaraa, vaan välitän sen isommilta toimittajilta valmiiksi merkittynä. Kävin kyllä viime syksynä Varsipuu ry:n järjestämän sertifioidun Insta 142 -kurssin ja sain lujuuslajitteluoikeuden ja -tunnuksen, joten voin kyllä lajitella ja leimata sahatavaraa, mutta en kuitenkaan ota käyttöön sen tavaran CE -merkintää, koska meidän pienillä tuotantomäärillämme ulkopuolisen laitoksen vaaditut alku- ja vuositarkastukset tulevat valmistettaviin määriin nähden liian kalliiksi, toteaa Timo Larjama V-S puutuotehankkeen puutuoteasiantuntija Niina Nummiselle yrityskäynnin yhteydessä.

Kuvassa Timo Larjama (selin) ja TuAMK:n Jari Helmisaari Vehmaan lujuuslajittelukurssilla viime syksynä. Varsipuun kouluttaja Pti Jorma Hentunen opastaa lajitteluohjeiden tulkinnassa. RI Helmisaari totesi silloin, että kurssi oli mainio ja että hän suosittelee sitä kaikille puurakentajille ja puurakennusten suunnittelijoille sekä rakennustarkastajille.

Larjaman kanssa samaan johtopäätökseen ovat tulleet useat piensahurit/höylärit eri puolilla Suomea RakPuuCe -hankkeen koulutuskokemusten myötä. Hanke on kouluttanut jo yli 200 henkilöä vuoden 2012 aikana. Larjama kertoo myös, että oman perheen piiristä ei yrityksen toiminnalle löydy jatkajaa, joten toiminta muutaman vuoden päästä on arvailujen varassa. Puutavaraliike Larjama on toiminut samalla tontilla Taivassalossa jo 1950 -luvulta lähtien. Timo Larjama on jatkanut isänsä aloittamaa liiketoimintaa jo vuodesta 1970 alkaen. Yrityksella on pyörösahalinja, haketuskone, kuivuri ja hakelämpölaitos, jolla yritystilojen lisäksi lämmitetään samalla alueella olevat kaksi omakotitaloa. Lisäksi Larjamalla on höyläämö, jonka tärkeimpiä asiakkaita kesämökkiläisten lisäksi ovat meriteollisuuden alihankkijat, jotka toimittavat mm. valtameriristeilijöihin erikoispuutuotteista valmistettuja rakenteita ja sisustuksia.

Larjaman kaltaisia pikku saha-höyläämöitä, joille ei jatkajia perhepiiristä ei löydy, on Suomessa lukuisia. Puutuotealalle vaikuttaa nykyään olevan vaikeaa saada nuorempaa polvea yrittäjäksi ryhtymään. Tässä ja muissa samankaltaisissa paikoissa olisi työtäpelkäämättömille ja yrityshenkisille nuorille tilaisuus.

Comments are closed.