PuuSuomi-verkostohanke edistää puurakentamista maakunnissa – uusia yrityksiä tarvitaan

Metsäkeskuksen puutuotealan kehittämishanke liittyy olennaisesti alla olevaan uutiseen. Hanke sai vuoden jatkoaikaa 31.10.2013 asti ja on toiminut aktiivisesti mukana valtakunnallisessa yhteistyöverkossa.

Työ- ja elinkeinoministeriön uudelleen käynnistämän, Metsätalouden strategiseen ohjelmaan (MSO) kuuluvan PuuSuomi-verkostohankkeen tavoitteena on vauhdittaa puutuotealan kehittämistä ja puurakentamista.

– Maakunnan toimijat ovat osoittautuneet tärkeiksi puutuotealan eteenpäin viemisessä, sanoo verkostohankkeen vetäjä, puutuotealan toimialapäällikkö Pasi Loukasmäki. Vetäjä patistaa maakunnallisia toimijoita yhteistyöhön, koska puurakentamisen vahva kehittäminen maakunnissa palvelee kansallisia tavoitteita.

Maakuntiin tarvitaan uusia puutuotealan yrityksiä sekä ennen muuta rakennustuoteteollisuutta, joka käyttää puutuotteita. Hallitusohjelman mukaan työvoima- ja elinkeinoministeriössä käynnistyy uusi valtakunnallinen puurakentamisohjelma ja metsäalan strateginen ohjelma, joiden tavoitteena on edistää puurakentamista, nostaa jalostusastetta, vahvistaa perusmetsäteollisuuden toimintoja, lisätä puun käyttöä ja puurakentamista sekä luoda uutta yritystoimintaa innovaatioiden ja tuotteiden kautta.

Hallitusohjelmakirjaukset viitoittavat myös PuuSuomi-hankkeen piirissä olevien kehittämishankkeiden toteuttamista. Maakunnalliset hankkeet toimivat maakunnallisilla hankerahoilla ja omilla hankesuunnitelmilla. Näistä hankkeista koostuvat ne projektit, jotka ovat mukana valtakunnallisessa verkostohankkeessa. Hanketoimijat ovat maakunnallisissa organisaatioissa ja edesauttavat ohjelman toteuttamista ja auttavat maakunnallisia hankkeita.

Lue koko juttu Puuinfon sivuilta >>>

Comments are closed.