PUUSSA ON SITTENKIN SUOMEN TULEVAISUUS

Keskiviikkona puutuotehankkeen edustaja oli mukana FMO:n tilaisuudessa. Tilaisuus loi uskoa puurakentamisen tulevaisuuteen uusiutuvien palomääräysten ja ekologisten arviointien käyttöönoton myötä. Alla on yhteistyökumppanimme Puuinfon keräämät tiedot luentoaineistoista. Tutustu tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

PUUINFO, 2.9.2010

Moderni puukaupunki –kuntatilaisuus 1.9.2010, FMO Espoo

Puurakentamisen linjaukset ja edistämistoimenpiteet ajanjaksolta 1995 – 2010 lähitulevaisuuteen
Kansanedustaja Markku Laukkanen

Moderni puurakentaminen – tänään
Johtaja Mika Kallio, Metsäliiton Puutuoteteollisuus, Rakentamisen tuotteet

Puurakentamisen uudet mahdollisuudet
Toimitusjohtaja Mikko Viljakainen, Puuinfo Oy, Metsäteollisuus ry

Energiatehokkuus kaavoituksessa, Case Porvoon Skaftkärr
Pasi Rajala, Pöyry Finland Oy

Moderni puukaupunki -alueet nyt ja lähitulevaisuudessa
Valtakunnallinen Moderni puukaupunki –hanke 1997 – 2013

Professori Jouni Koiso-Kanttila, Oulun yliopisto

Metsäalan strateginen ohjelma MSO,
painopisteenä puutuoteteollisuus ja puurakentaminen

Ylitarkastaja Reima Sutinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Kuntapuheenvuorot: Jyväskylä, Mikkeli, Kouvola

Comments are closed.