Puurakentamisen RoadShow2013 -koulutuskiertue (5.3. – 25.4.2013) Turku 9.4. – PRA Pro – Puurakentamisen asiantuntijaohjelma (1. kurssi: 14.5. – 30.10.2013)

Puurakentamisen RoadShow2013 -koulutuskiertue (5.3. – 25.4.2013) Turku; 9.4.

Työ- ja elinkeinoministeriön Metsäalan strategisen ohjelman (MSO) puurakentamisohjelma järjestää yhteistyössä Puuinfo Oy:n, Finnish Wood Research Oy:n ja alan yritysten kanssa puurakentamisen RoadShow2013 -koulutuskiertueen 16 ammattikorkeakoulupaikkakunnalla eri puolilla Suomea. Koulutuspäivä keskittyy puuelementtirakentamisen avoimen teollisuusstandardin (RunkoPES) esittelemiseen, Eurokoodeihin, CE-merkintään ja rakentamisen hiilijalanjälkiasioihin. Koulutus on tarkoitettu rakennusalan opettajille ja oppilaille, rakennesuunnittelijoille, arkkitehdeille, rakennuttajille, rakentajille sekä rakennusvalvonta- ja paloviranomaisille. Turussa järjestelyistä vastaavat Metsäkeskuksen puutuotehanke sekä Turun Ammattikorkeakoulun rakennustekniikka. Tilaisuus on osallistujille maksuton.

 

PRA Pro – Puurakentamisen asiantuntijaohjelma (1. kurssi: 14.5. – 30.10.2013)

Aalto-yliopisto käynnistää työ- ja elinkeinoministeriön osarahoituksella puurakentamisen asiantuntijoiden koulutusohjelman Aalto PRO -täydennyskoulutuksena. Asiantuntijaohjelman avulla on tavoitteena kouluttaa 150 uutta AA-pätevyyden omaavaa puurakentamisen suunnitteluammattilaisia lisää seuraavan viiden vuoden aikana (yksi kurssi; n. 30 henkilöä / vuosi).

Lue TEM / Markku Karjalaisen seloste kokonaisuudessaan

Comments are closed.