Puurakentamisen edunvalvonta siirtyy metsäteollisuudesta rakennustuoteteollisuuteen

Metsäteollisuus ry:n tiedote 14.12.2011 kertoo:

 

Metsäteollisuus ry:n ja Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n tekemällä sopimuksella puutuotteiden ja puurakentamisen standardisointi ja toimialayhteisövastuu siirtyy RTT:lle.

Rakennustuoteteollisuus RTT ry ottaa 1.1.2012 lähtien standardisointitehtävät niin eurooppalaisessa standardisointijärjestössä CENissä kuin myös kansainvälisessä standardisointijärjestössä ISOssa.

Siirron myötä puurakentamiseen liittyvä edunvalvonta hoidetaan samasta paikasta kuin muunkin rakentamisen. Metsäteollisuuden jäsenyritykset Stora Enso, UPM ja Versowood liittyivät myös RTT:n jäseneksi aikaisemmin tänä vuonna, lisäksi Metsäliitto on ollut jäsenenä jo aiemmin.

”Puurakentaminen ja puutuoteteollisuus säilyvät edelleen merkittävänä osana metsäteollisuutta, vaikka käytännön edunvalvonta siirtyykin RTT:lle”, sanoo Antro Säilä, Metsäteollisuus ry:n liiketoiminnat ja innovaatiot -sektorin johtaja. ”Puurakentamisen lisääntyessä on tärkeää, että puutuoteteollisuus osallistuu rakennusalan edunvalvontaan ja päätöksentekoon muiden materiaalien rinnalla.”

”Kilpailukykymme kannalta on erityisen tärkeää, että CE-merkintään johtavat puutuotteiden harmonisoidut tuotestandardit ovat käyttökelpoisia suomalaisille yrityksille. Samalla on varmistettava, että CE-merkittyjä tuotteita käytettäessä rakennukset ovat turvallisia ja terveellisiä Suomessa”, toteaa johtaja Antti Koponen Rakennustuoteteollisuus RTT:n rakentamisen määräyksiin liittyviä asioita hoitavalta osastolta.

”Puurakentamisen standardisointiin panostetaan jatkossa nykyistä enemmän hyödyntäen RTT:n vaikutuskanavia ja standardisointiosaamista”, Koponen jatkaa.

Standardisoinnin vaikutukset ulottuvat monelle eri osa-alueelle

Rakennusalan standardisointi on jaettu usean eri toimialayhteisön kesken. Sen koordinointivastuu on RTT:llä, jolla on sektorin standardisointikohteista noin puolet hoidossaan. Toimialayhteisöllä tarkoitetaan organisaatiota, jonka Suomen Standardisoimisliitto SFS on valtuuttanut hoitamaan tietyn sektorin keskeisiä standardisointiin liittyviä tehtäviä.

Standardisointi on yhteisten toimintatapojen laatimista. Sen tarkoituksena on helpottaa viranomaisten, elinkeinoelämän ja kuluttajien valintoja. Standardisoinnilla lisätään tuotteiden yhteensopivuutta ja turvallisuutta, suojellaan kuluttajaa ja ympäristöä sekä helpotetaan kotimaista ja kansainvälistä kauppaa.

Valtaosa suomalaisesta rakennustuoteviennistä koostuu puutuotteista. Suomalaisille puutuotteille vientimarkkinat ovat tärkeitä ja sen vuoksi Suomi haluaa vaikuttaa EU-sisämarkkinoiden avautumiseen rakennustuotteille.

Rakennustuoteteollisuus RTT:n vastuulle nyt siirtyvä standardisointi puurakentamisen ja puiset rakennustuotteet. RTT ottaa hoitoonsa seuraavat eurooppalaiset ja kansainväliset standardisointikomiteat: CEN TC 38, CEN TC 112, ISO TC 89, CEN TC 124, ISO TC 165, CEN TC 175, ISO TC 218 ja CEN TC 250/SC 5.

Lisätiedot:
johtaja Antti Koponen, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, puh. 050 414 0082
johtaja Antro Säilä, Metsäteollisuus ry, puh. 040 589 1891

Rakennustuoteteollisuus RTT ry kuuluu Rakennusteollisuus RT ry:n liittoyhteisöön. Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yritysten elinkeinopoliittisten ja työmarkkina-asioiden edunvalvoja. RT-liittoyhteisöön kuuluu sen lisäksi neljä muuta toimialaa: Talonrakennus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi.

Metsäteollisuus ry:n tavoitteena on aikaansaada Suomeen metsäteollisuuden tuotannon, työllisyyden ja investointien kannalta kilpailukykyinen ja innovatiivinen toimintaympäristö. Sen jäseniä ovat Suomessa toimivat massa-, paperi- ja kartonkiteollisuuden yritykset sekä noin 80 prosenttia puutuoteteollisuudesta.

Comments are closed.