Puurakentamisen edistäminen kansainvälisesti ilmastopoliittisin perustein -raportti on julkaistu

Ulkoministeriö julkaisi 8.12. 2010 Puurakentamisen edistäminen ilmastopoliittisin perustein työryhmän raportin.

Jos Euroopassa lisättäisiin puurakentamisen osuutta 10 prosentilla, saavutettaisiin sillä Euroopassa 25 prosenttia Kioton sopimuksen edellyttämistä päästöjen vähennyksistä.

Raportti kokonaisuudessaan on luettavissa tästä linkistä.

Comments are closed.