Puurakentaminen voi tuoda 1300 työpaikkaa – yhteen maakuntaan

Talouselämä kirjoittaa artikkelissaan helsinkiläisen Ruralia -instituutin Suomen metsäkeskuksen Pohjanmaan puualan kehittämishanketoimijoiden, Yrjö Ylkäsen ja Arto Valkaman myötävaikutuksella tekemästä tutkimuksesta seuraavaa:

Puurakentaminen on kannattava puunkäytön muoto Etelä-Pohjanmaalla. Tämä ilmenee Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin pilottitutkimuksesta, jossa on selvitetty eri puunkäytön muotojen aluetaloudellisia vaikutuksia Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla.

Tutkimuksen mukaan yksi puurakentamiseen sijoitettu euro tuottaa keskimäärin toisen euron muualla aluetaloudessa. Puurakentamisella on myös tulevaisuudessa merkittävä vaikutus aluetalouteen, mikäli puurakentamista lisätään tavoitteiden mukaisesti: Se voi nostaa maakunnan työllisyyttä jopa 1300 henkilöllä ja bruttokansantuotetta 140 miljoonalla.

Tutkimuksessa selvitettiin myös Keski-Pohjanmaalla tapahtuvan bioenergian tuotannon (CHP) aluetaloudellisia vaikutuksia ja verrattiin niitä Pohjanmaan maakunnan sellun valmistukseen. Tutkimuksen mukaan paikallisella CHP-tuotannolla saadaan selvästi suuremmat aluetaloudelliset hyödyt kuin samalla puumäärällä sellun valmistuksessa.

Keski-Pohjanmaan näkökulmasta CHP-tuotanto on muutenkin aluetaloudellisesti kannattavaa, jos tuotannon käyttämä metsähake ja turve on mahdollista hankkia laitokselle omasta maakunnasta. Runsaan kahden miljoonan euron liikevaihdon tuottama laitos kasvattaa alueellista bruttokansantuotetta noin 3,1 miljoonalla ja työllisyyttä 25 henkilötyövuodella.

Tutkimukseen voi tutustua lähemmin Ruralian sivuilla linkistä: »»

Comments are closed.