Puurakentaminen vahvasti hallitusohjelmassa

Puurakentamisen edistäminen on huomioitu Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa kolmen eri ministeriön vastuualueilla.

”Puurakentamisen kehittämiseen liittyvien tavoitteiden osalta ohjelmaa voidaan pitää erittäin myönteisenä puurakentamisen kannalta”, arvioi Puuinfo Oy:n toimitusjohtaja Mikko Viljakainen. ”Hallituksen tavoite tehdä Suomesta ilmastomuutoksen torjunnan edelläkävijämaa ja hiilineutraali yhteiskunta luo hyvät edellytykset puun käytön ja puurakentamisen edistämiselle.”

Puurakentaminen on esillä hallitusohjelmassa kolmen eri ministeriön vastuulla. Työvoima- ja elinkeinoministeriön vastuulla on ”käynnistää uusi metsäalan strateginen ohjelma, jonka tavoitteena on jalostusasteen nostaminen, perusmetsäteollisuuden toimintojen vahvistaminen, puun käytön ja puurakentamisen lisääminen ja uuden yritystoiminnan luominen uusien innovaatioiden ja tuotteiden kautta”.

Maa- ja metsätalousministeriön tehtävä on ”käynnistää valtakunnallinen puurakentamisohjelma ja edistää puurakentamista EU:ssa”.

Ympäristöministeriön hallitusohjelmakirjauksessa ”edistetään puurakentamista ja rakentamisen energiatehokkuuden laskennassa elinkaarilaskentaa, joka ottaa huomioon myös rakennusmateriaalien ja -tuotteiden valmistuksen. Ympäristövaikutuksiltaan edullisempien vaihtoehtojen suosiminen otetaan julkisten rakennushankkeiden periaatteeksi ja näiden vaihtoehtojen edistämistä julkisesti tuetussa asuntotuotannossa selvitetään”.

Lue Puuinfon tiedote >>>

Comments are closed.