Puun käytölle rakentamisessa valoisat näkymät

Modernien puukaupunkien Markku Karjalainen kirjoittaa:

Kun kemiallisen teollisuuden puolella kotimaisen puun kysyntä vähenee, puun käyttö rakentamisessa ja bioenergialähteenä tulee lisääntymään. Puun käyttöä rakentamisessa puoltaa myös yhä voimistuva ympäristötietoisuus. Metsien hiilinieluvaikutuksesta ja puun ympäristökilpailukyvystä puhutaan nykyään paljon painokkaammin kuin esimerkiksi kymmenen vuotta sitten.

Tämä on saanut myös muut teollisuuden alat aktiiviseksi: Puurakentamisesta ja sen poliittisesta suosiosta argumentoidaan myös betoni- ja teräsrakentajien tilaisuuksissa − joskin arvostelevin sanankääntein. Vuoden 2012 alusta alkaen tulevat voimaan primäärienergiakertoimet eri lämmitysenergiamuodoille. Vuonna 2015 – 2017 tullaan lisäksi ottamaan huomioon eri rakennusmateriaalien valmistuksen aiheuttamat ja rakentamisen aikaiset ympäristövaikutukset. Kotimaisena, paikallisena, uusiutuvana ja ympäristöystävällisenä energialähteenä ja rakennusmateriaalina puu tulee olemaan ylivertainen raaka-aine. Ilmastonmuutos- ja ympäristösyistä puun käytön lisääminen on kiistatta perusteltua.

Lue Karjalaisen vieraskynä -kirjoitus Puuinfon sivuilta

Comments are closed.