Puuelementtirakentamisen uusi teollisuusstandardi RunkoPES julkaistu

Jo kauan odotettu RunkoPes teollisuusstandardi on nyt julkaistu. Järjestelmä on kaikkien käytettävissä ilmaiseksi Puuinfon sivuilla. Toivottavasti rakentajat ottavat järjestelmän tehokkaasti käyttöönsä, koska se luo aivan uudet ulottuvuudet puurakentamisen standardisointiin, kuten aikoinaan betoniteollisuudessa tapahtui.

Järjestelmää käyttämällä rakennus voidaan suunnitella ottamatta kantaa rakennuksen toteuttajaan ja/tai kenen ratkaisuja siinä käytetään. Puuelementtirakentamisen uusi teollisuusstandardi RunkoPES on julkistettu puuinfo.fi-palvelussa. Nyt julkaistu ohjeistus on tarkoitettu ensisijaisesti tilaajien ja suunnittelijoiden työkaluksi.

Tilaaja voi kilpailuttaa eri ratkaisutarjoajat ja runkojärjestelmät vertailukelpoisesti samalla kun rakenneratkaisujen toimittajat pystyvät tarjoamaan kohteen tasa-arvoisesti ja kustannustehokkaasti. Tarvittaessa eri valmistajien ratkaisut ovat liitettävissä toisiinsa.

Järjestelmä mahdollistaa erilaisten runkoratkaisujen sekä seinärakenne- ja välipohjarakennevaihtoehtojen käyttämisen ml. ranka- ja massiivipuurakenteet. RunkoPES-ratkaisut soveltuvat käytettäväksi eri käyttötarkoituksisiin rakennuksiin pientaloista kerrostaloihin voimassa olevien rakentamismääräysten mukaisesti. Runkojärjestelmä voi olla joko kantavat seinät tai pilari-palkki-järjestelmä.

Ulkovaipan energiatehokkuutta voidaan säädellä elementtien liittymäperiaatteiden säilyessä ennallaan. Liittymäperiaatteita voidaan soveltaa taso- ja tilaelementeissä yhdessä ja erikseen. Standardin laatimisessa on pyritty mahdollisimman joustavaan järjestelmään. Siinä on vakioitu vain elementtien reunojen muoto (geometria), kiinnitys- ja tiivistysperiaatteet sekä moduuliviivojen asema suhteessa rakenteeseen. Lisäksi järjestelmä antaa suosituksia rakennepaksuuksista, jännemitoista ja kerroskorkeudesta.

RunkoPES ratkaisuja laadittaessa on kiinnitetty suurta huomiota laadun ja kriittisten työvaiheiden kuten tiivistyksen hallintaan. Ratkaisuja on tarkasteltu kantavuuden, ilmanpitävyyden ja kosteustekniikan, lämmöneristävyyden, akustiikan, palotekniikan ja rakennettavuuden näkökulmasta.

Kattavat tiedot löytyvät Puuinfon sivuilta »»

Comments are closed.