Puuelementtejä saa myydä ja käyttää ilman CE-merkintää 1.7.2013 jälkeenkin

Rakennustuoteasetus tulee voimaan 1.7.2013. Tämän myötä CE–merkintä tulee pakolli­seksi kaikille niille rakennustuotteille, jotka kuuluvat harmo­nisoidun tuotestan­dardin sovellutus­alueeseen ja joiden siirtymäaika on umpeutunut.

Puuelementtejä koskeva harmonisoitu tuotestandardi prEN 14732 on vasta työn alla, joten puurakenteisia seinä-, lattia- ja kattoelementtejä ei vielä rakennustuote­asetuksen voimaantullessa voida CE-merkitä. Joten suomalaisten puuelementtien käyttö ja myynti on sallittua rakennustuoteasetuksen voimaantulon jälkeenkin ilman CE-merkintää.

Puuelementtien vaatimuksen mukaisuuden osoittaminen tehdään tällä hetkellä rakennuspaikkakohtaisesti. Rakentajan ja rakennuskohteen suunnittelijan on varmistettava, että heillä on käytettävissään valmistajalta tai maahantuojalta kaikki ne asiakirjat, jotka käytännössä tarvitaan tuotteen kohdekohtaisen soveltuvuuden selvittämiseksi.

Lisätietoa linkistä Puuinfon sivuille »»»

Comments are closed.