Puualalla tarvitaan rajojen ylittämistä ja kasvuhalua

Tekes tiedottaa 17.3.2011: Puualalla tarvitaan rajojen ylittämistä ja kasvuhalua

 

Tekesin puualan ohjelmien arviointi on valmistunut. Siinä suositellaan perinteisten rajojen ylittämistä sekä liiketoimintaluovuutta ja kasvuhalua puualan kehittämiseksi.

Arvioinnin tulosten perusteella Tekesin rooli puualan kehityksen nopeuttajana ja voimien kokoajana on ollut 90-luvulla merkittävä. Samoja asioita olisi todennäköisesti tehty ilman Tekesiäkin, mutta huomattavasti pienemmillä panoksilla ja hitaammin.

Tekes toteutti 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa useita toimialakohtaisia teknologiaohjelmia mekaanisen puunjalostuksen, puurakentamisen ja puuenergian aloilla. Ohjelmilla pyrittiin alan kilpailukyvyn parantamiseen teknologian keinoin. Arvioinnin avulla saatiin tietoa näiden ohjelmien pitkän aikavälin vaikutuksista ja tulosten hyödyntämisestä alan kehittymisessä. Arviointi toteutettiin lähes kymmenen vuotta ohjelmien päättymisen jälkeen, joten ohjelmissa mukana olleiden yritysten menestymistä voitiin tarkastella pidemmällä aikavälillä.

Puuala kattaa jälkiarvioinnissa osa-alueet, joihin Tekesin ohjelmat ovat kohdistuneet. Erityisesti kohteena olivat puutuoteteollisuus, puurakentaminen, huonekaluteollisuus sekä energiapuuala.

Arvioinnin tulosten toivotaan edistävän metsäalan strategista kehittämistä sekä puualan yritysten kasvua ja kansainvälistä aktivoitumista. Puun tehokkaammalle käytölle on runsaasti erilaisia mahdollisuuksia. Liiketoimintaa voidaan kasvattaa kehittämällä uusia ja entistä parempia tuotteita, palveluja ja ratkaisuja. Puulla on myös keskeinen asema Suomen energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Raportissa annetaan muun muassa seuraavat suositukset

  • Tekesin rahoittamissa puualan hankkeissa on oltava mukana myös kehitettävän tuotteen tai palvelun asiakas tai käyttäjä
  • puualan yritysten ja merkittävien asiakkaiden on sitouduttava Tekesin rahoittamiin tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja myös alan yhteisiin tutkimuskokonaisuuksiin tosissaan, omilla resursseillaan, rahoituksella tai henkilöillä
  • tutkimus- ja kehityshankkeiden on jatkuttava katkeamatta kehityshankkeista käytännön testaukseen ja pilotointiin
  • puualan kehityksessä on ylitettävä perinteisten alojen välisiä rajoja muun muassa muotoilun ja arkkitehtuurin, kestävän yhdyskunnan, materiaalitieteiden ja puun ja puukuidun monipuolisen käytön suuntaan
  • puualan kasvu- ja kansainvälistymishaluiset ja -kykyiset yritykset on tunnistettava ja nostettava esiin, Tekesin panoksia on suunnattava erityisesti tällaisiin yrityksiin

Kohdistamalla kehitystoiminnan panokset näihin kohteisiin luodaan edellytyksiä uusille asiakaslähtöisille tuotteille, palveluille ja toimintatavoille. Samalla puualan kannattavuutta ja kilpailukykyä voidaan parantaa.

blank

Comments are closed.