Portaiden valmistajat ja CE -merkintä?

Suomen metsäkeskuksen RakPuuCe -hankkeen vetäjille on silloin tällöin tullut kysymyksiä portaiden CE -merkintäpakosta. Jotkut rakentajat tai ostajat ovat niitä vaatineet. Portaille ei kuiten kaan ole olemassa hEN -standardia, joten niitä ei voi CE -merkitä. Suomessa portaiden kelpoisuus rakennustyömaille on määritelty Rakennusmääräyksissä. Portaiden valmistajien kannattaa tutustua laatu- ym. kriteereihin Porrasvalmistajat ry:n sivuilla. Siellä on mainittu mm.

”Puuportaille ei ole olemassa eurooppalaista harmonisoitua tuotestandardia. Kotimainen tuotehyväksyntäjärjestelmä koskee niitä tuotteita jotka eivät ole CE- merkinnän alaisuudessa. Tällä hetkellä puuportaiden vaatimustenmukaisuuden voi osoittaa ulkopuolisella laadunvalvonnalla (VTT).”

Comments are closed.