Piensahojen määrä ja tuotanto vähentynyt merkittävästi viimeisen 10 vuoden aikana

Suomen piensahojen lukumäärä ja puunkäyttö vähentyivät merkittävästi viime vuosikymmenellä

Metlan Jukka Torvelainen on julkaissut metsätilastotiedotteen 17/2012. Siinä tulee esiin muun muassa seuraavia tilastotietoja piensahauksesta.

Suomessa toimii yhteensä 1 200 enintään 10 000 kuutiometriä raakapuuta vuodessa sahaavaa piensahaa. Ne käyttivät vuosina 2008–2010 keskimäärin 0,7 miljoonaa kuutiometriä puuta vuodessa. Sahojen lukumäärä ja sahatun puun määrä oli pienentynyt huomattavasti reilun vuosikymmenen aikana. Vuoteen 1998 verrattuna toimivista piensahoista oli jäljellä kolme viidesosaa, mutta niiden sahaaman puun kokonaismäärä oli romahtanut kolmasosaan. Kuusi piensahaa seitsemästä oli sivutoimisia, ja sivutoimiset yrittäjät sahasivat kaksi kolmasosaa piensahojen puusta.

Suomessa oli vuosina 2008–2010 yhteensä noin 1 600 käyttökelpoista piensahalaitteistoa, joista 1 200 oli toiminnassa. Käyttämättömien laitteistojen määrä oli kasvanut sadalla kappaleella reilussa kymmenessä vuodessa. Piensahat sahasivat yhteensä noin 0,7 miljoonaa kuutiometriä raakapuuta vuodessa. Vuoteen 1998 verrattuna toimivien piensahojen lukumäärä väheni kahdella viidesosalla (–900 sahaa) ja niiden sahaaman puun määrä kahdella kolmasosalla (–1,2 milj. m3/vuosi).

Keskimääräinen piensaha sahasi vuonna 1998 runsaat 900 kuutiometriä puuta vuodessa, vuonna 2010 enää 500 kuutiometriä. Kokoluokittain tarkasteltuna pienimpien sahojen määrä ja puun käyttö oli säilynyt parhaiten, sillä alle 500 kuutiometriä puuta vuodessa sahaavilla nämä molemmat vähenivät viidesosan ja 500–999 kuutiota sahaavilla runsaan kolmasosan. Vähintään 1 000 kuutiometriä puuta käyttäneiden sahojen ja niiden sahaaman puun määrä pieneni kuitenkin lähes neljä viidesosaa vuodesta 1998 vuoteen 2010. Samalla vähintään 2 000 kuutiometriä puuta sahaavien osuus kaikesta piensahojen puusta laski puolesta runsaaseen neljäsosaan.

Lue Metlan tilastotiedote kokonaisuudessaan tästä »»»

Comments are closed.