Piensahoille ja jatkojalostajille on tarjolla edullisia kursseja

KOULUTUSTA YRITTÄJILLE JA YRITTÄJIKSI AIKOVILLE

TTS tutkimuksen ja Sahayrittäjät ry:n koordinoima koulutus tarjoaa puualan yrittäjille ja yrittäjiksi aikoville kokonaisvaltaista liiketoimintaosaamisen koulutusta vuosina 2009–2011. Koulutus toteutetaan yhteistyössä viiden alan oppilaitoksen kanssa – yrittäjän kehittymistarpeisiin vastaavana, moduloituna opetuskokonaisuutena. Koulutuksen suunnittelussa on otettu huomioon maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuusyritysten koulutustarpeet ja koulutus kohdennetaan mahdollisimman hyvin juuri yrittäjän tarpeeseen niin, että kokonaisvaltainen liiketoimintaosaaminen lisääntyy.

Metsäkeskuksen puutuotehanke on mukana yhteistyössä ja voimme yhdessä järjestää tai osallistua esimerkiksi lujuuslajittelukursseille. Kursseja voidaan järjestää lisääkin omassa maakunnassamme, mikäli vähintään viiden yrittäjän joukko saadaan kerättyä. Koulutuspäivien hinta on vain 50 euroa päivässä. Lisätietoja saa puutuoteneuvojilta tai kurssien järjestäjiltä suoraan.

Koulutuskalenteri tästä linkistä

Comments are closed.